Oversigt

Vi søger fra den 1. august 2024 en pædagogmedhjælper på gennemsnitligt 30 timer om ugen til Skolen Ved Sundet på F-sporet

F-sporet er en specialklasserække i Københavns Kommune for elever med bevægehandicap. Eleverne har potentiale indenfor normalbegavelsesområdet og ofte yderligere specifikke vanskeligheder. Skolen er et bydækkende specialklassetilbud, og de fleste elever transporters dagligt til og fra skole med skolebus.

Skolen ligger i smukke rammer og omgivelser på Amager tæt ved metroen og Amager strand. Klasserækken er normeret til 38 børn fordelt på 0.-10. klasse. Pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere arbejder tæt sammen om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, og vi vægter samarbejdet med skolens eksterne ressourcepersoner som fysio- og ergoterapeuter, tale-hørekonsulent og psykologer, og vi har fokus på at skabe tryghed, trivsel og læring for børnene på skolen.

Vores grundlæggende børnesyn er, at børn gør deres bedste. Det betyder, at hvis børnene gør noget andet end det, vi forventer, er det vores opgave at hjælpe dem til at udvikle de strategier eller færdigheder, de har brug for.

Du kan orientere dig yderligere på hjemmesiden for Skolen ved Sundet under F-sporet.

Som vores nye pædagogmedhjælper foretrækker vi, at du har erfaring i at arbejde med børn med bevægelseshandicap, og er fagligt godt funderet i at arbejde med fokus på børnenes trivsel og udvikling.

Din arbejdstid vil fordeles i forhold til en årsnorm, og vil primært ligge på skoledage.

Derfor ønsker vi, at du

  • har erfaring i arbejdet med børn, der har brug for en specialpædagogisk tilgang, og gerne med bevægelseshandicap
  • har lyst til samarbejdet med såvel teamet omkring barnet som med de eksterne faggrupper og konsulenter omkring børns trivsel og læring
  • har erfaring med at arbejde i tværfaglige teams omkring børns trivsel, læring og udvikling
  • har erfaring med eller lyst til at lære de relevante plejeopgaver som toiletbesøg, liftning, sondegivning, kateterskiftning mv.  
  • har erfaring med eller lyst til at lære de mere pædagogiske aspekter af opgaven som træning af elevernes selvhjulpenhed
  • har lyst til at udvikle dig fagligt

Teamene på skolen består af lærere, pædagoger og praktiske medhjælpere. Desuden har vi et meget tæt samarbejde med de tilknyttede terapeuter og øvrige ressourcepersoner.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen og aflønning er efter den gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og LFS. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingsleder for F-sporet Ida Andersen Krabbe på 2913 9766 og på skolens hjemmeside.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV.

Søg via linket senest mandag den 27. maj 2024
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 3. juni 2024.

Københavns Ejendomme og Indkøb