Oversigt

Vil du være med til at udvikle fremtidens forebyggende indsatser målrettet børn og unge? Vil du have en central rolle i et unikt partnerskab tæt på både praksis, nyeste forskning og beslutningstagere? Og kan du netværke og begejstre i tale og på skrift? Så har vi en 1-årig verdensklassestilling til dig!

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) og Vordingborg Kommune indgik i 2020 et nytænkende og langsigtet partnerskab med mål om sammen at styrke børn og unges trivsel og sundhed. Partnerskabet binder forskning og praksis tæt sammen på en ny og særdeles lovende måde.

Vores nuværende partnerskabskonsulent går på barsel til sommer. Derfor skal vi bruge en partnerskabskonsulent i det kommende år, hvor du får en nøglerolle i partnerskabets initiativer og fortsatte udvikling. Vi sikrer en god og rettidig overlevering fra den nuværende konsulent.

Som vores nye partnerskabskonsulent bliver du et vigtigt bindeled og udviklingskraft i partnerskabet. Du bliver forankret i Sekretariat for Sundhed i Vordingborg Kommune med direkte reference til chefen for Sundhed, Børn og Familie, hvor du bliver den drivende kraft i at opbygge og forankre viden og aktiviteter under partnerskabet.

Du får ansvaret for en vifte af spændende opgaver, som forandrer sig i takt med partnerskabets udvikling og indsatser. Og du får mulighed for at udvikle konkrete indsatser og en samarbejdsmodel, som kan blive best-practice for den måde, kommuner og forskning samarbejder mod at skabe stærkere indsatser i fremtiden. Med direkte adgang til nogle af landets store kapaciteter indenfor sundhedsområdet, masser af politisk bevågenhed og gode muligheder for personlig udvikling, er der tale om en unik stilling.

Dine arbejdsopgaver bliver først og fremmest at sikre fremdrift i partnerskabet, ved at:

 • Opdyrke, udvide og vedligeholde lokale relationer i og udenfor kommunens organisation med henblik på at få flere aktører til at bidrage aktivt til at indfri partnerskabets ambitioner og mål
 • Udvikle og skrive fondsansøgninger i samarbejde med både praktikere og forskere
 • Koordinere og videndele om partnerskabets aktiviteter på tværs af de kommunale fagområder og civile aktører – og sikre fremdrift i aktiviteterne
 • Deltage i SDCS’ PartnerskabsLab, hvor du får sparring og er med til at udvikle partnerskabskonceptet sammen med partnerskabskonsulenter fra to andre sjællandske kommuner
 • Fungere som tovholder for partnerskabets styregruppe
 • Koordinere, facilitere og proceslede indsatser efter behov
 • Deltage i arbejdsgrupper, som styregruppen nedsætter.

Om dig
Du har gerne:

 • Relevant akademisk uddannelse og erhvervserfaring – gerne i relation til sundheds- og/eller børneområdet
 • Et par års erfaring med projektledelse eller koordinerende arbejde
 • Gode projektlederegenskaber og evner til at sikre fremdrift
 • Kendskab til forsknings- og fondssektoren i Danmark og erfaring med at skrive succesfulde fondsansøgninger
 • Stærke formidlingsevner – både i tale og på skrift
 • Stærke samarbejdsevner og er ekstraordinært god til at skabe relationer. Både internt og med eksterne samarbejdspartnere
 • Evne til at arbejde med flere projekter og aktiviteter samtidigt
 • God strategisk og organisatorisk forståelse 
 • Evne til at tænke kreativt og analytisk.

Samtidig må du gerne trives i en hverdag, hvor det kollegiale fællesskab – i flere forskellige arenaer – og sparring i opgaveløsningen vægtes højt. 

Praktisk
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt, tidsbegrænset til 1. september 2025. Løn efter overenskomst og kvalifikationer. Du får base i Sekretariat for Sundhed i Vordingborg, men vil også have arbejdsdage hos partnerskabets andre aktører. Kørekort er nødvendigt.

Ansøgningsfrist: Senest den 18. juni 2024. Samtaler afholdes tirsdag den 25. juni 2024. Tiltrædelse pr. 15. august 2024 eller snarest derefter.

Du kan læse meget mere om partnerskabet på vordingborg.dk/partnerskabet, hvor du også kan høre en podcast om partnerskabet. 

Vil du vide mere om stillingen?
Så er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Torsten Sølund, 20 33 75 99 / [email protected]
Strategisk konsulent, Toke Kyed Amlund, Steno Diabetes Center Sjælland, 93 56 98 51 / [email protected]
Partnerskabskonsulent Belén Nøhr Vejen, 24 49 82 28 / [email protected] 

Rådhuset Vordingborg