Oversigt

I Civica har vi en portefølje af bygge- og renoveringsprojekter i milliardstørrelsen, som vi skal levere på over de kommende mange år og vi søger derfor endnu en medarbejder til vores nuværende controllerfunktion, så vi også fremadrettet kan understøtte den løbende styring af vores projekter.

Civica er en af landets største almene boligorganisation med et ønske om at være et oplagt boligvalg for alle gennem et varieret udbud af boliger og god beboerservice. Når vi renoverer vores boliger eller bygger nyt fremtidssikrer vi Civica og sikrer attraktive boliger til Civicas beboere.

Som projektcontroller vil du indgå i et lille team under ledelse af Civicas nuværende projektcontroller, som i det daglige understøtter de projektansvarlige med rådgivning og struktur, og rapporterer på fremdrift og risiko – både til de projektansvarlige og til ledelsen som helhed.

Vi forventer at teamets opgaver skal udvides, så det fremover også omfatter opfølgning på vores driftsafdeling og mindre forbedringsarbejder, med henblik på et forøget fokus på risiko og færdiggørelse.

Som almen boligorganisation er Civicas bygge- og renoveringsprojekter generelt underlagt Landsbyggefondens mange støtteordninger og derfor vil du som projektcontroller skulle styre sammenhængene i støttemulighederne og Civicas almindelige drift samt sikre fremdriften i samarbejdet med Landsbyggefonden.

Ansvar og ansvarsområde

Da vores bygge- og renoveringsprojekter udgør en væsentlig del af vores aktivitet, er det afgørende at vi har kvalificerede medarbejdere til at følge projekterne.

Sammen med din kollega vil du have en hverdag, som blandt andet byder på:

 • Budgettering af og opfølgning på nybyggerier og renoveringssager.
 • Ansøgning om tilskud og projektmidler og udarbejdelse af materiale til godkendelse hos beboerne, i bestyrelsen samt hos Landsbyggefonden og tilsynsmyndighederne.
 • Budgettering af fremtidig driftsøkonomi og husleje, samt løbende opfølgning på sammenhæng mellem projektøkonomi og driftsøkonomi.
 • Løbende projektopfølgning på forbedringsprojekter, og nær kontakt til de projektansvarlige ejendomsinspektører.
 • Løbende kontakt til revisor og udarbejdelse af regnskaber mv. til revision.
 • Løbende kontakt til långiver via finansieringsudbud, løbende rapportering og løbende hjemtagelse af lån.

Din profil

 • Du har økonomisk og regnskabsmæssig forståelse på et højt niveau, gerne med fokus på byggeøkonomi.
 • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor økonomi og gerne revision
 • Du har et højt brugerniveau i Excel og har er vant til at navigere i omfattende regnearksmodeller
 • Du er analytisk og formår at sætte dig ind i komplekse finansieringsmodeller.
 • Du kan formulere dig mundtligt og skriftligt og er ikke bange for at skulle formidle komplekse sammenhænge til kolleger mv.
 • Du har kendskab til den almene sektor og gerne til Landsbyggefondens støtteordninger.
 • Du kan samarbejde på tværs af en organisation og har forståelse for at skulle understøtte en politisk beslutningsproces

Vi tilbyder dig

 • At indgå i en organisation, som er i konstant udvikling og har et højt ambitionsniveau.
 • Et selvstændigt og fleksibelt job, hvor du sammen med dine kolleger selv står for en stor del af opgaveplanlægningen.
 • Gode sparringsmuligheder og dygtige kolleger.
 • En åben ledelsesform og et godt arbejdsmiljø.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Konkurrencedygtige arbejdsvilkår samt gode løn-, ferie- og pensionsvilkår.

Ansættelsesstart er forventeligt d. 1. august 2024. Sidste ansøgningsfrist er søndag den 9. juni 2024. Vi holder dog samtaler løbende fra uge 22. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV via knappen “Ansøg dette job”

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte økonomichef Thomas Hansen på [email protected] / 63133125 eller projektcontroller Ditte Skytte Simpson på [email protected] / 63133175.

Som en af landets største boligorganisationer arbejder Civica på at sikre at alle har mulighed for en attraktiv bolig. Civica driver sin virksomhed efter non-profit principper med fokus på at sikre en ansvarlig, langsigtet og bæredygtig udvikling.

Ansøgningsfrist:

9. juni 2024

Civica