Oversigt

Er du en af vores nye dygtige kollegaer med lyst og interesse for det psykiatriske speciale? – så er det dig, vi venter på. 

Psykiatrisk sengeafsnit A Randers søger ny social- og sundhedsassistent.

Har du lyst til få en spændende og anderledes hverdag med skønne kollegaer – så er det dig vi mangler i Regionspsykiatrien Randers i sengeafsnit A. Vi kan tilbyde en fast stilling på 37 timer, eller time antal efter ønske. Stillingen er i blandede vagter, ca. 10-12 vagter på 6 uger i dag og aften eller nat, med hver anden weekend fra den 1/7-24 eller snarest derefter. 

Sengeafsnit A er et intensivt åben/skærmet sengeafsnit med plads til 14 patienter fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Vi behandler patienter med affektive, skizoaffektive lidelser, belastningsreaktioner, alkoholrelaterede lidelser og mental retardering. 

I sengeafsnit A arbejder vi helhedsorienteret, tværfagligt og med en høj grad af patient- og pårørendeinddragelse. Det er vigtig for os, at møde patienten med høj faglighed, respekt og omsorg. Vi har en anerkendende tilgang til patienten og dennes behandling og har stor succes med nedbringelse af tvang via miljøterapien, deeskalering, skærmning og beroligende metoder. Vores miljøterapi afspejler principperne fra Safeward. Vi har stor fokus på skærmningsplaner og motion/bevægelse både i grupper og individuelt. 

Vi tilbyder brugerstyret indlæggelse til et udvalg af vores patienter for at forebygge svære tilbagefald.
Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om at give vores patienter den allerbedste behandling.
Det er vigtig for os, at møde patienten med høj faglighed, respekt og omsorg. Vi har en anerkendende tilgang til patienten og dennes behandling. 

Som social- og sundhedsassistent på sengeafsnit A vil du være kontaktperson for 3-4 patienter og i et tværfagligt team have ansvaret for deres forløb. Du vil deltage i stuegang, samtaler, netværksmøder, morgenmøder, motion, tavlemøder og mange andre aktiviteter, der foregår i afsnittet.

Vi tilbyder desuden: 

 • stor mulighed for faglig og personlig udvikling, hvor supervision og undervisning er formaliseret. 
 • introprogram med mentorordning, så du er klædt på til opgaven 
 • en udfordrende og alsidig hverdag 
 • stor indflydelse på patientforløb 
 • 30 glade og humoristiske kollegaer, som venter på dig

 

 • Vi forventer, at du: 
 • er uddannet social- og sundhedsassistent, gerne med erfaring inden for akut psykiatrisk sygepleje. 
 • har lyst til at bidrage til udvikling af sygeplejen/arbejdsgangene på sengeafsnit A 
 • vil arbejde med nedbringelse af tvang og patientinddragelse 
 • har lyst til at deltage i de mange forskellige aktiviteter, f.eks. motion, kreative muligheder, morgenmøder, tavlemøder osv. 
 • tør tage ansvar og indgå i faglige drøftelse/overvejelser 
 • indgår i vagtdækningen i blandet vagter.

Samtaler afholdes 27/5 -2024 – ansøgningsfrist den 22/5-2024 
 

 I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg