Oversigt

Vil du være med til at sætte retning for ledige unge mellem 18-29 år i Roskilde Kommune? Og brænder du for at rådgive og sætte den unge i centrum? Så håber vi at høre fra dig til jobbet som Rådgiver i Rådgiverteamet i UngeGuiden.

UngeGuiden
UngeGuiden er en del af Jobcenter Roskilde, og vi varetager målgrupperne uddannelsesparate, aktivitetsparate samt ressourceforløb. Sagsbehandlingen udføres i tæt samarbejde med uddannelsesvejledningen, den virksomhedsrettede indsats psykiatrien og vores øvrige tilbud og samarbejdspartnere. Vores fornemmeste opgave er, at de unge bliver selvforsørgende. Vi har derfor fokus på at finde løsninger, der matcher de unges behov i forhold til at opkvalificere personlige, sociale og faglige kompetencer i retning mod uddannelse eller beskæftigelse. Vi afklarer arbejdsevnen og forelægger de unge til rehabiliteringsteamet med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension

Vi søger
Vi søger en kompetent dynamisk og resultatorienteret medarbejder som brænder for beskæftigelsesområdet og er klar til varetage opgaverne med resten af rådgiverteamet.

Vi søger en profil, som er god til at have mange bolde i luften og bevare overblikket, og som selv kan træffe relevante vurderinger og beslutninger i henhold til lovgivningen. Du vil som rådgiver i teamet skulle varetage myndighedsopgaver for de unge i målgruppen uddannelsesparate og jobparate.

Vi søger en medarbejder, som skal indgå i vores visitation i UngeGuiden, hvor du varetager myndighedsopgaver for målgrupperne Uddannelsesparate og jobparate. Din primære opgave vil være at afholde visitationssamtaler med de unge som søger uddannelseshjælp samt visitering til relevante virksomhedsrettede tilbud. Herunder løbende opfølgning på de unges forløb, så i sammen sikre den gode progression.

Derudover forventes det, at du sideløbede varetager myndigheds opgaver for et mindre antal unge i målgruppen aktivitetsparate.

Du skal forvente et stort flow i din sags stamme, hvor de unge løbende går i selvforsørgelse eller lukkes pga. aktiv brug af rådighedsbestemmelserne.

Du skal have et skarpt blik for den jobrettede samtale, så vi sikre et godt flow rettet mod job og eller uddannelse. 

Det forventes, at du har kendskab til beskæftigelsesområdet og har flere års erfaring med at arbejde med de særligt sårbare unge med psykiske og sociale udfordringer, herunder unge med udad reagerende adfærd, samt unge der begår sig i det kriminelle miljø.

Vi lægger vægt på at du:

 • Er mentalt robust og brænder for at arbejde med unge
 • Har en socialfaglig baggrund, enten som socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring inden for beskæftigelsesområdet på myndighedsområdet
 • Har flere års erfaring i at arbejde med unge på myndighedsområdet i jobcenterregi
 • Har viden om målgruppens udfordringer, og er i stand til at bruge den viden aktivt i hverdagen
 • Skal have forståelse for arbejdspladskultur og kendskab til uddannelsessystemet samt arbejdsmarkedet
 • Kan være motiverende i arbejdet med den unge
 • Er god til at reflektere, observere og se muligheder frem for begrænsninger
 • Har en stærk og god skriftliglighed
 • Har en god portion humor og et godt humør

Vi tilbyder:

 • En inspirerende arbejdsplads i udvikling
 • Fagligt kompetente kollegaer
 • Synlig og nærværende ledelse
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Godt kollegaskab med en uformel omgangstone med plads til humor
 • En organisation der sætter fokus på kvalitet og dygtige medarbejdere
 • En organisation der har fokus på beskæftigelse ud fra et helhedsorienteret menneskesyn
 • Løbende supervision.

En arbejdsplads med fokus på høj faglighed i det sociale arbejde. Samtidigt har vi fokus på systematisk sags arbejde, da det er vigtigt for os, at vi lever op til lovgivningen. Herunder dokumentations og øvrige administrative krav ift. at sikre den unges retssikkerhed.

Vi er en arbejdsplads med et godt og familievenligt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde, afvekslende opgaver og fleksibel arbejdstid. Du vil få nogle dygtige kollegaer, der vægter faglighed, en god rar tone samt de unge højt. Derudover har Roskilde Kommune en sundhedsordning for alle medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Dansk Socialrådgiverforening/HK. Lønnen er fastsat med udgangspunkt i løntrin 37 for uddannede socialrådgivere og socialformidlere. Tiltrædelse 1.6. 2024

Stillingen er på 30 timer ugl.

Vi indhenter referencer og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Teamleder Mia Peter på [email protected] eller Rådgiver Camilla Olsen på [email protected] 

 Ansøgningsfristen er d. 24. April 2024 kl. 12
Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Rådhuset - Skole og Børn