Oversigt

Vi har en ledig fast stilling som serviceassistent/medvært på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingen er på 37t/uge med start fra d. 1. juni 2024 eller efter aftale..

Har du serviceassistent uddannelsen? Har du ikke serviceassistentuddannelsen, er det er en forudsætning, at du er indstillet på at påbegynde uddannelsen i fremtiden.

Vi søger en serviceassistent/medvært der:

 • Har faglige ambitioner og lyst til at bidrage til at udvikle serviceassistentfaget
 • Er god til at skabe overblik og er dygtig til at prioritere i nuet
 • Kan bevare roen i pressede situationer. Der er ofte mange bolde i luften på en gang
 • Er fleksibel i forhold til at få opgaverne løst
 • Har respekt for egen og andres faglighed og har lyst til at samarbejde for at kunne levere høj faglighed
 • Er imødekommende og løsningsorienteret i dialog med andre
 • Ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til opgaven
 • Mestrer det danske sprog i skrift og tale.
   

Kan du nikke genkendende til disse udsagn, så er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 

Om stillingen: 

Her vil dagligdagen i høj grad være præget af servicering af vores kursister og interne mødeaktivitet på Hammel Neurocenter. 

Som serviceassistent i Uddannelsescentret er du med til at understøtte og yde service for de møder og kurser, der afvikles her, og som medvært i Uddannelsescentret bidrager du til en imødekommende atmosfære for alle gæster og kursister. Nogle af de opgaver dagligdagen byder på vil være:

 • Rengøring af lokaler og toiletter i relation til området
 • Forberedelse af kursusmateriale, herunder at klargøre kursusmapper og kursusbeviser.
 • Kommunikere elektronisk med samarbejdspartnere
 • Klargøring af lokaler til kursus, herunder finde og klargøre alt hvad der skal bruges til kurset samt oprydning efter kurset
 • Servicering til kursus med al forplejning (kantine laver maden)
 • Bestilling af depotvarer og varer til specifikke kurser
 • Deltagelse i planlægningen og arbejdet med at skabe overblik over alle aktiviteter i uddannelsescentret og mødelokalerne

I Uddannelsescentret er der ansat 3 serviceassistenter. Serviceassistenterne i Uddannelsescentret samarbejder med et team af serviceassistenter der arbejder i sengeafsnittene, og der vil derfor være enkelte dage i ferie- og helligdagsperioder, hvor der vil vagtarbejde der – det kan være både dag-, aften- og weekend. Ellers er der primært tale om dagvagter på hverdage. 

Om afdelingen/centret

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede Subspecialer: Subspeciale for tidlig Neurorehabilitering, Subspeciale for Mentale Funktionsnedsættelser, Subspeciale for Sensomotoriske Funktionsnedsættelser og Subspeciale for Børn og Unge. Til alle Subspecialer er der tilknyttet en klinik.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 110 behandlingspladser og behandler årligt ca. 900 patienter. Der er ca. 600 ansatte, heraf ca. 25 serviceassistenter på Hammel matriklen.

Uddannelsescentret udvikler og gennemfører årligt mellem 75 og 120 kurser og temadage i Hammel og på rehabiliteringssteder og hospitaler i Danmark og Norden, i samarbejde med både interne og eksterne fagfolk og eksperter fra Danmark og hele verden. I mange af aktiviteterne medvirker patienter og borgere, og der er derfor håndtering af senge, brikse o. lign. remedier til brug for patienternes udredning og behandling.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn – og ansættelsesvilkår
Løn – og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: ledende ergoterapeut Mette Torbensen, 78419399

Se nærmere om Hammel Neurocenter og Uddannelsescentret på www.neurocenter.dk
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her: serviceassistent.pdf. Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest tirsdag d. 30. april 2024.

Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 13. maj 2024.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg