Oversigt

Vil du være en del af Fogedvænget og varetage praktiske opgaver i form af rengøring i børnenes lejligheder og fællesarealer? 

Vi søger en rengøringsassistent, der som primæropgave skal stå for rengøring i børnenes/de unges lejligheder og hjælpe til med mindre praktiske opgaver i samarbejde med kolleger. 

Stillingen er ledig pr. 1. maj 2024, på 25-30 timer primært i dagtimerne. 

 

Fogedvænget tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge i alderen 5-18 år. 
Målgruppen er primært børn og unge med mental retardering samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser, fx autismespektrum forstyrrelser og sjældne handicap. Det er kendetegnende, at målgruppen profiterer af autismepædagogik. Der vil ofte være tale om børn og unge med begrænset sprog og kommunikative færdigheder samt en problemskabende adfærd/adfærdsoverbygning.

Når målgruppen er nøje afgrænset, betyder det, at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børn og unges udfordringer samt videreudvikle deres ressourcer. 
Fogedvænget arbejder ligesom resten af Specialområde Børn og Unges afdelinger ud fra en anerkendende tilgang og et humanistisk børnesyn.

Børn og unge samarbejder, hvis de kan. Og det er derfor en pædagogisk opgave at fremme tryghed, trivsel og læring via udviklingsfremmende miljøer og relationer. Du vil indgå i en blandet medarbejderstab, som består af pædagoger, social- og sundhedsassistent, terapeuter og socialrådgiver.  

Vi forventer, at du har:

  • Lyst og interesse for at arbejdet med mennesker.
  • Erfaring med rengøringsopgaver.
  • Evne til at arbejde fleksibelt, ansvarligt og selvstændigt. 
  • Evne til at arbejde systematisk og struktureret.
  • Evne til at lytte og gå i dialog.
  • Ser det som naturligt at være en aktiv del af et godt arbejdsmiljø. 

Vi tilbyder: 

  • En hverdag du selv har stor indflydelse på.
  • En arbejdsplads med fokus på kvalitet.
  • Kompetente og engagerede kollegaer.
  • Fokus på trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Løn og ansættelse: 

Efter gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede faglige organisation og Danske Regioner.

Ansøgningsfrist:

19. maj 2024, men ansættelsessamtaler afholdes i takt med modtagelse af ansøgninger.

Flere oplysninger: 

Tilbudsleder Annette Bro Rask-Vestergaard på tlf. 61188382.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg