Oversigt

Kunne du tænke dig et job, hvor du er med til at give vores brugere en dejlig hverdag og hvor kontinuitet og hyggeligt samvær skaber rammerne for den gode dag.

Velkommen til

Egely er en del af Distrikt Solhøj. Vi ligger i centrum af Vordingborg by.

Vi er et mindre daghjem for borgere med demens og har plads til 6 brugere. Borgerne har bred aldersspredning og forskellige kognitive udfordringer. I marts 2024 startede vi en ny gruppe for borgere med ny diagnosticerede demens. Gruppen mødes en gang ugentlig og har plads til 8.

Du bliver en del af et mindre team på 2 medarbejdere, hvorfor jobbet stiller krav om selvstændighed ift. opgaveløsningen, fleksibilitet og lyst til koordinering. 

Vi vægter et godt og trygt kollegialt sammenhold, hvor godt humør og arbejdsglæde er en essentiel del af hverdagen. Det er vigtigt for os at bakke op om hinanden både fagligt og socialt.

Vores kerneopgave er at sikre, at brugerne får en god hverdag med masser af trivsel og at de bevarer deres færdigheder længst muligt og oplever at have et værdigt liv.

Hvordan bliver din hverdag

Vi tager i vores aktiviteter hensyn til den enkelte bruger og planlægger dagen ud fra brugernes ønsker og behov. Dagen starter for brugerne kl. 10 og slutter kl. 15. Vi laver fx almindelige daglige gøremål, musik og sang, spiller spil, læser, går ture, laver gymnastik og kører ture ud i det blå.

Vi vægter det sociale samvær meget højt og dagen er altid fyldt med masser af latter og sjove ting. Hver dag skal være en god dag med gode oplevelser, så brugerne går glade hjem.

Vi ønsker os en kollega, som 

  • Er uddannet social- og sundhedsassistent eller har anden sundhedsfaglig baggrund med viden om demens
  • Har hjertet på rette sted
  • Ser muligheder frem for begrænsninger
  • Ser pårørende som en ressource
  • Er mødestabil, da det betyder meget for vores brugere, at der er kontinuitet i hverdagen 

Vi tilbyder dig

  • En stilling i dagvagt.
  • Fri i weekender og på Helligdage
  • Grundig introduktion  
  • Tæt samarbejde med vores demenskoordinatorer
  • At blive en del af et mindre team med dejlige brugere

Kan du nikke genkendende til ovenstående, så tøv ikke et sekund med at sende en ansøgning. Du er også velkommen til at ringe med spørgsmål eller aftale et besøg.
 
Har du lyst til at høre mere om stillingen og om os, så ring til medarbejder Britta Lund ml. kl. 8.30 – 9.30 tlf. 23421560 eller assisterende distriktsleder Rikke Jensen tlf. 55364551.

Stillingen er på 37 timer om ugen, men det endelige timeantal aftales efter dit ønske.

Stilling er klar til besættelse d. 01.08.2024 (eller snarest muligt.)

Ansøgningsfrist: den 2. juni 2024
Samtaler afholdes den 6. juni 2024

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Rådhuset Vordingborg