Oversigt

At være skolesocialrådgiver er en tidlig forebyggende funktion, hvor man fra Socialforvaltningen (SOF) samarbejder med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) om at støtte børn og unge tidligt og ude på den lokale folkeskole. 

Om arbejdsopgaverne
Skolesocialrådgiveren skal understøtte en systematisk og målrettet indsats for forebyggelse af, at elever mistrives. Dette gøres i et tæt tværfagligt samarbejde med skolernes inklusionsvejledere, PPR-psykolog, sundhedsplejerske og ledelse på skolerne og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Skolesocialrådgiveren skal være med til at koordinere indsatser for de børn og unge, som har skolefravær og mistrivsel. Det sker gennem skolernes ressourcecentermøde, ‘Åben Dør-møder’ og igennem fraværsgennemgange med skolen. Ligeledes gøres det gennem netværksmøder og individuelle forløb.

Skolesocialrådgiveren hjælper med at udarbejde underretninger og hjælper med at afholde aftaleforum forud for en evt. beslutning om tværfaglige skoleindsatser eller dagbehandling til det enkelte barn.

Du skal derfor kunne bidrage i samarbejdet med at søge fælles løsninger, eksempelvis tværfaglige skoleindsatser og understøtte den gode, koordinerede BUF-SOF handleplansindsats mellem skole, leverandør og Borgercenter Børn og Unge – Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (BBU-VVK).

På nogle skoler udfører skolesocialrådgiveren gruppeforløb med et bestemt tema.

Du skal sammen med børne- og ungerådgivere deltage i møder om enkelte børn, hvor I sammen forsøger at finde løsninger gennem en fælles indsats mellem familie, skole og netværk. Du skal derfor kunne samarbejde tæt og løsningsorienteret med både børne- og ungerådgivere og lærere samt pædagoger og andre faggrupper på skolerne.

Om dig
Du er uddannet socialrådgiver eller lignende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med myndighedsarbejdet og
 kendskab til lovgivningen på området. Det er ligeledes en fordel, hvis du kender skoleverdenen. Du skal være god til at afholde store møder, og vi lægger vægt på, at du kan formulere dig klart og tydeligt både overfor borgerne og samarbejdspartnere og i den efterfølgende skriftlige dokumentation.

Du kan lide at samarbejde både internt (fx med børne- og ungerådgivere) og eksternt samt er indstillet på en til tider hektisk hverdag, hvor du skal kunne have mange ”bolde” i spil. Dine arbejdsaktiviteter vil være ude på distriktets skoler samt internt hos BBU-VVK, hvor skolesocialrådgiverne har et åbent kontorfællesskab.

Det er vigtigt, at du er en stærk formidler, da du skal fungere som brobygger mellem skole og BBU og mellem to fagkulturer.

Der er behov for, at du er robust som person og mobil, da du i dagligdagen skal håndtere skift mellem flere arbejdspladser og kulturer. Samtidig er du selvkørende og selvstændig, da dit arbejde i høj grad vil foregå på afstand af nærmeste leder og kollegaer i BBU.

Om Borgercenter Børn og Unge – Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave
Som skolesocialrådgiver bliver du en del af en stor børnefamilieenhed med ca. 170 medarbejdere. Enheden er opdelt i fem afdelinger: Styrket Modtagelse, Børneliv, Skoleliv, Ungeliv og Foranstaltning.

Du vil blive tilknyttet skolesocialrådgivergruppen, som er et team forankret i afdelingen Skoleliv. Du bliver således en del af et stort fællesskab, hvor der er plads til at vidensdele og udfordre hinanden i de faglige drøftelser, og hvor sparring er medvirkende til et fælles fagligt fokus.

Enheden rummer mange tværfaglige kompetencer bl.a.myndighedssagsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere, psykologer, rådgivere, jurister, netværkskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere.

Du bliver en del af en stor organisation med høj faglighed, masser af udviklingsmuligheder, hvor vi vil hinanden, og hvor der både er grin og fokus på trivsel, resultatskabelse, drift, læring og faglighed.

Du vil således få gode muligheder for at bruge den faglighed, du har fået via uddannelse, faglig og personlig udvikling. 

Vi har et unikt socialt sammenhold i enheden, så der er rig mulighed for en masse sjove og uformelle samtaler i løbet af din arbejdsdag. Vores personaleforening afholder derudover også fælles arrangementer med jævne mellemrum. 

Det er vigtigt for os at tage godt imod nye kollegaer. Du bliver derfor tilbudt et introforløb, hvor du får en vejleder og mentor, som vil hjælpe dig med stort og småt i din første tid. Du vil derudover i løbet af det første halve år introduceres til enheden via intromøder med de forskellige faggrupper. 

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Rasmus Stricker H. Vildgaard på 2157 0260.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Søg via linket senest mandag den 22. april 2024
Samtalerne forventes afholdt onsdag og fredag i uge 17.

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier med behov for støtte selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dk.

Københavns Ejendomme og Indkøb