Oversigt

Social- og sundhedsassistentelev – Hold 46 2024

Social- og sundhedsassistentelever – en meningsfuld uddannelse tæt på livet

 

DU har chancen for at komme i gang med en social- og sundhedsuddannelsen. Du starter på uddannelsens hovedforløb i uge 46-2024. Der er dog den betingelse, at du har bestået Grundforløb 2.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, som veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i henholdsvis kommunen, psykiatrien og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen (kommunen/sygehus).   

 

Optag på uddannelsen:   

For at komme i gang med uddannelsen skal du søge optagelse på optagelse.dk og herefter skal du indgå en uddannelsesaftale med Sønderborg Kommune.   

Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder 1 af følgende 4 optagelseskrav:   

 • gennemfører og består grundforløb 2 (GF2)   
 • Tilsvarende kvalifikationer af mindst 1 år og 2 måneders varighed på området for omsorg og pleje af voksne borgere, erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring, eller en kombination heraf   
 • Kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til optagelseskrav nr. 2.   

Som social- og sundhedsassistentelev er du sikret en praktikplads og løn under uddannelsen.   

 Ansøgning:  

For at komme i betragtning skal du udfylde et elektronisk spørgeskema og vedhæfte:   

 • uddannelsesbevis for bestået dansk og matematik
 • eksamensbevis  
 • ansættelsesbevis fra tidligere arbejdsgiver i faget indenfor de seneste 4 år
 • anbefalinger  
 • anden relevant dokumentation
 • RVK – laves på SOSU-skolen – Kun hvis du er 25 år eller derover

Du skal søge via dette stillingsopslag uanset om du søger til fuldt uddannelsesforløb eller til forkortet merit forløb.

Du kan læse mere om uddannelsen som SOSU-assistent her: https://www.sosu-syd.dk/ 

Vi indhenter straffeattest ved ansættelse.

Til orientering er der røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune pr. 01.01.2020

Du sender din ansøgning elektronisk til Sønderborg Kommune via knappen “send ansøgning”.

 

 Ansøgningsfristen:   

Ansøgningsfristen er den 02.08.2024

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt uge 33-2024

 

Kontaktperson:   

Teamleder Cristina Nørholt 2790-0280 eller [email protected]

 

Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for:    

 • Professionel helhedsorienteret sygepleje 
 • Rehabilitering i samarbejdet med borgeren 
 • Tværprofessionelt samarbejde i det nære, sammenhængende sundhedsvæsen  

En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver:   

 • Borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering   
 • Varetage medicindispensering og medicinadministration   
 • Komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem 
 • Sygeplejefaglig vurdering og handle på forandringer i borgerens eget hjem   
 • Samarbejde, vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation med borger og pårørende   
 • Koordinering og teamarbejde omkring sygepleje og borgerforløb   
 • Dokumentere og videregive faglig information skriftligt og mundtligt      
 • Principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje.   

Der er også mulighed for at læse videre inden for området, fx til fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.   

 

 Den teoretiske del af uddannelsen foregår på:

Den praktiske del af uddannelsen foregår i: 

 • Det nære sundhedsvæsen, hvor praktikken finder sted i Sønderborg Kommune i plejecenter/hjemmeplejen 
 • Psykiatrien hvor praktikken finder sted i regionen eller Sønderborg Kommune i socialpsykiatri/demens/center for erhvervet hjerneskade 
 • Det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor du kommer i praktik både på et sygehus og i Sønderborg Kommune.  

 Uddannelsens samlede varighed:   

2 år og 9 måneder.

Du skal have 02 i både matematik og dansk for at blive optaget på uddannelsen. Grundforløb 2 giver dig 20 ugers undervisning rettet mod erhvervsuddannelsen social- og sundhedsassistent. På Grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod Social- og sundhedsassistent hovedforløb.


Rådhuset Sønderborg