Oversigt

Du kan arbejde 28 – 32 timer i ugen og hver 2. weekend

Brædstrup Hjemmepleje ligger både i et by- og landdistrikt og dækker et stort geografisk område og varetager dag og aftenvagter. Vi er en stor gruppe som er delt i to team, Nord og Syd. Sygeplejen i Brædstrup holder til under samme tag og vi har et meget godt samarbejde med afsæt i daglige tværfaglige koordineringsmøder.

De opgaver vi har i hjemmeplejen, er både alsidige og tiltagende komplekse. Vi har altid stor fokus på borgernes trivsel og deres pleje er i højsæde.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet Social og Sundhedshjælper og er mødestabil.
 • Kan arbejde selvstændigt – men også samarbejde med alle.
 • Har lyst og mod til at være en aktiv, ansvarsfuld medspiller i dagligdagen.
 • Vil arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og dokumentation.
 • Har fokus på den enkelte borgers livskvalitet og ikke mindst selvbestemmelse.
 • Du har kørekort og kan fragte dig selv til Brædstrup.

Opgaver i jobbet:

 • Helhedspleje: Pleje og praktisk hjælp til borgerne – med et rehabiliterende sigte.
 • Spændende sundhedsfaglige opgaver og arbejde med dokumentation.
 • Daglig fokus på den enkelte borgers livskvalitet og ikke mindst medbestemmelse.

 
Vi kan tilbyde:

 • Gode skønne kollegaer.
 • Alsidige og spændende arbejdsopgaver, hvor du i høj grad vil skulle bruge dine faglige kompetencer.
 • Godt samarbejde og sparring med andre SSH’ere, SSA´ere, sygeplejersker og terapeuter, i et åbent lærerigt miljø.
 • Praktiksted for SSH- og SSA-elever.

I dagligdagen arbejder vi ud fra Horsens Kommunes værdisæt.

HELHED – RESPEKT – KVALITET – RESULTAT.

Vi møder altid borgere, kollegaer, samarbejdspartnere med en professionel og rehabiliterende tilgang uden at glemme individet og det gode humør.

Vi arbejder med NYE VEJE, hvilket betyder at udbygge det tværfaglige samarbejde i teams med blandt andet sygeplejerskerne til gavn for både borgerne og ansatte i hjemme- og sygeplejen. Du vil blive en del af det nye – både organisering og arbejdsformer.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til: Daglig Leder Kirsa Overby Boll på tlf.: 21196298

Vi glæder os meget til at høre fra dig

Ansøgningsfrist den 20.05.2024.

Samtaler bliver afholdt løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Da vi i Horsens Kommune tager reference ved ansættelse, bedes du overveje, hvem vi må kontakte efter aftale med dig.

 

Rådhuset Horsens