Oversigt

Vil du være med til at sikre faglighed i plejen, give din viden fra dig og medvirke til at sikre trivsel på plejehjemmet Lundehaven. Vil du være en del af en kultur, som arbejder på at være en udviklings- og læringskultur.

Din kerneopgaven er at støtte op om og medvirke til, at beboerne får mulighed for, at leve et så værdigt og meningsfuldt ældreliv som muligt.

Om du er erfaren eller nyuddannet er underordnet. Ring for at høre mere!!

Dine vigtigste opgaver                                                                                          

 • Vi søger en kollega, som gennem samarbejde, vil løfte opgaven ved at støtte op om beboerne, får mulighed for, at leve et liv, så tæt som muligt på deres levede liv
 • Sikre at beboernes trivsel og være med til at have det sundhedsfaglige blik på beboerforløbet. Dette sker ved daglige morgenmøde og triage, hvor du også får indblik i beboerforløbene
 • Have ansvar for de stabile beboerforløb
 • Sikre den røde tråd i beboerforløbet. 

Dine kompetencer

 • Du skal have mod på og lysten til at indgå i samarbejdet omkring den ældre beboer
 • Gerne have lyst til eller viden om tilgangen til den demente beboer
 • Have en positiv og anerkendende livstilgang
 • Være fleksibel og have gå på mod med en refleksiv tilgang.

Det får du hos os                                                                                                    

 • En arbejdsplads der arbejder målrettet på, at sikre kvalitet og faglig udvikling og som har social kapital, som et bærende element i hverdagen. Vi prioriterer kompetenceudvikling, både individuelt og i samarbejdsrelationer
 • Arbejdet tager udgangspunkt i værdierne inden for Social Kapital. Vi er ved at implementerer Team Effekt
 • God og nærværende ledelse, sammen opnår vi trivsel. Vi skaber tryghed og nærvær ved, at møde hinanden med respekt, omsorg og åbenhed
 • Et introduktionsprogram tilpasset dine individuelle kvalifikationer og kompetencer
 • En bred sammensat, tværfaglig personalegruppe med mange faglige og menneskelige styrker. Vi sætter pris på humor i hverdagen og vi prioriterer at hygge os sammen med beboerne. Med fokus på nærvær, aktiviteter, kost og kultur
 • Indflydelse på egen komme gå tid.

Hvem er vi                                                                                                                    
Lundehaven ligger lige ved Skovlunde Station og har plads til 48 beboere. I tilknytning til plejehjemmet ligger ældreboligerne, som Lundehaven leverer ydelser til. Beboerne i ældreboligerne er en aktiv del af plejehjemmet. Kommer du i bil, er der gratis parkering.

Lundehaven har et søsterplejehjem Rosenhaven. Der er fælles MED og vi støtter op om forskellighederne, men med samme kvalitet.

Vil du vide mere              
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte afdelingsleder Anja Mørk Andersen på telefon 4477 1951 eller plejehjemsleder Charlotte Grønning på telefon 2069 1326.

Du kan læse mere om os på https://lundehaven.ballerup.dk/    

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 17. juni eller hurtigst muligt.

Vi holder samtaler i takt med at vi modtager ansøgningerne.

Ansættelse sker som udgangspunkt på 37 timer. Andet timeantal kan aftales. 

Ansøgningsfrist:  31. maj 2024.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ballerup Kommune har indført røgfri arbejdstid den 1. april 2024. Læs mere her

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

 

Ballerup Kommune Rådhuset