Oversigt

Har du erfaring med rusmiddelbehandling og socialt udsatte, og vil du være med til at præge udviklingen af et specialiseret ambulant tilbud sammen med engagerede og fagligt stærke kolleger?

Rusmiddelbehandling København (RK) søger hurtigst muligt eller den 1. juni 2024 en socialpædagog til Specialenheden Forchhammersvej, som tilbyder substitutionsunderstøttet behandling til borgere med opioidafhængighed.

Vi søger en udviklingsorienteret, struktureret kollega med masser af gåpåmod, der sammen med borgere og kolleger kan sikre behandling i høj kvalitet samt understøtte at de politiske mål for området bliver indfriet. Ydermere vil du som pædagog blive inddraget i udviklingen af vores behandlingstilbud, herunder kvindegruppe, frivillighedsaktiviteter og pædagogiske samtale forløb.

Specialenheden Forchhammersvej
Specialenheden er placeret på Frederiksberg tæt på Forum. Her modtages ca. 120 borgere i behandling efter servicelovens § 101 og sundhedsloven § 142.

Størstedelen af de borgere, som benytter sig af enhedens tilbud, har komplekse psykosociale problemer og har desuden behov for en målrettet sundhedsindsats. Behandlingen er derfor helhedsorienteret med indsatser fra både sundhedsfagligt og pædagogisk personale. På enheden er ansat 21 medarbejdere.

Jobbet som socialpædagog
På specialenheden vil du indgå i en pædagoggruppe på seks pædagoger.

Det pædagogiske personale arbejder ligesom det sundhedsfaglige personale med afsæt i en helhedsorienteret, recoveryunderstøttende tilgang med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov for personlig og social udvikling.

Vi værdsætter åbne døre og prioriterer, at vi altid kan opsøge hinanden for hjælp, vejledning og kollegial støtte. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde, hvor vi i organiserede borgerrettede teams arbejder tæt sammen med en sundhedsfaglig kollega og på den måde sikrer borgeren en helhedsorienteret behandling.

En del af arbejdstiden vil bestå af pædagogisk arbejde i tilbuddets café, hvor borgerne har mulighed for at opholde sig i tidsrummet kl. 9-13.   

Opgaverne vil blandt andet være   

 • udkørende behandling i borgerens eget hjem (Tværfaglig udkørende behandling, TUR)
 • facilitering og afvikling af gruppebehandling
 • tværfagligt samarbejde til sikring af sammenhæng mellem den sundhedsfaglige og den psykosociale behandling i tilbuddet
 • pædagogisk og miljøterapeutisk arbejde i tilbuddets café, herunder pædagogiske behandlingssamtaler
 • forberedelse af borgersager til og deltagelse i behandlingskonferencer
 • varetagelse af kontaktpersonfunktion
 • udarbejdelse af behandlingsplaner
 • boligsocial støtte
 • tæt kontakt og koordinering i forhold til eksterne samarbejdspartnere, fx bosteder, andre forvaltninger og sygehuse

Vi forventer, at du   

 • har en pædagogisk uddannelse
 • har erfaring med tværfaglig og helhedsorienteret rusmiddelbehandling – meget gerne substitutionsbehandling
 • tager afsæt i en dialogbaseret og anerkendende tilgang i behandlingsarbejdet
 • evner teamarbejde, tager ansvar og kan indgå i tværfagligt samarbejde
 • er loyal over for trufne beslutninger så vi altid har ens forståelse af vores tilgang og opgave
 • er omstillingsdygtig og har fokus på muligheder frem for begrænsninger
 • kan arbejde struktureret og systematisk   
 • er stærk i det skriftlige arbejde ift. udarbejdelse af behandlingsplaner, statusskriv, journalisering mv.
 • har kørekort (kategori B)

Derudover ser vi gerne, at du har

 • kendskab til og erfaring med low arousal
 • kendskab til og erfaring med behandlingsplaner
 • erfaring med psykiatri 
 • erfaring med pædagogisk arbejde i et cafémiljø    
 • erfaring med individuel og gruppebaseret behandling

Vi tilbyder   

 • en arbejdsplads i udvikling med fokus på inddragelse og høj faglighed
 • at du bliver en del af et tværfagligt team bestående af engagerede kolleger
 • et spændende og selvstændigt job med mange alsidige opgaver og inspirerende samarbejde
 • et dynamisk og udviklingsorienteret tilbud, som du skal bidrage til at udvikle yderligere
 • gode kolleger, faglig sparring og supervision 

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. 
Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Arbejdstiden planlægges i forhold til specialenhedens åbningstider. Udgangspunktet er mandag til fredag i tidsrummet kl. 08-00-16.00.   
Vi ønsker stillingen besat den 1. juni 2024.

Mere information  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Raymond Krabholm på 2056 2787.

Søg via linket senest søndag den 21. april 2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Københavns Ejendomme og Indkøb