Oversigt

Brænder du for det tidlige forebyggende arbejde på spæd- og småbørnsområdet?

Hos Borgercenter Børn og Unge (BBU) – City – Østerbro har vi et øget fokus på den tidlige indsats for børn i alderen nul til seks år. Vi søger derfor en socialrådgiver, der kan indgå i en delt funktion som både daginstitutionsrådgiver og familievejleder i indsatsen ”En God Familiestart”.

Funktionen som daginstitutionsrådgiver og familievejleder er central for det tidlige forebyggende arbejde. Som daginstitutionsrådgiver fungerer du både som socialfaglig sparringspartner i daginstitutionerne samt yder vejledning til familierne i de tilknyttede institutioner. Et hovedfokus i funktionen som daginstitutionsrådgiver er desuden, at støtte op om tidlig opsporing og skabe brobygning mellem daginstitutionerne og BBU-City-Østerbro samt til relevante forebyggende tilbud i civilsamfundet.

En God Familiestart er en tidlig indsats for nul til tre-årige og deres familier. Indsatsen er et tværgående samarbejde mellem BBU og sundhedsplejen under Børne- og Ungdomsforvaltningen.

En god familiestart er et tidligt forebyggende vejledningstilbud, som retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner, hvor formålet med den tværfaglige indsats er at støtte forældre til at skabe struktur, en stabil relation samt tilknytning til deres barn. Det er derfor håbet, at der via indsatsen kan skabes bedre udviklingsmuligheder for både barnet og familien og derved forebygge behov for mere indgribende støtte senere i barnets liv. 

Målgruppen og problemstillingerne kan være mangeartede, men fælles er, at der i familierne arbejdes ud fra metoderne COS-P (Circle of security) og ICDP ( International Child Development).

Vi søger en kollega, som

 • har kendskab og erfaring fra småbørnsområdet og arbejdet med udsatte børn og familier
 • har myndighedserfaring fra børneområdet
 • er vant til at arbejde med forældre i sårbare positioner
 • har viden og kendskab til små børns følelsesmæssige behov
 • kan trives i at indgå i en delt funktion og veksle mellem at være familievejleder og daginstitutionsrådgiver
 • trives i en hverdag, hvor du er selvtilrettelæggende
 • har lyst til at arbejde i en tværfaglig gruppe og indgå i makkerskaber
 • er fleksibel, da der hos daginstitutionerne kan forekomme oplæg uden for institutionens åbningstid

Vi tilbyder  

 • Uddannelse i COS-P og ICDP
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med stor frihedsgrad i forhold til arbejdstilrettelæggelse
 • Fysisk kontorplads hos BBU
 • En nærværende og tydelig ledelsesgruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel, og som sætter retning og ambitioner for arbejdet
 • I begge funktioner er tilknyttet koordinatorer, for at sikre tæt sparring
 • Flextid
 • En arbejdsplads med forskellige faggrupper, hvor der er højt til loftet med humor og godt kollegaskab
 • Supervision – henholdsvis både i daginstitutionsrådgivergruppen og med kollegaerne i En God Familiestart

Lidt om BBU City-Østerbro
BBU City-Østerbro er en af i alt fem områdeenheder i BBU, som er en del af Københavns Kommunes Socialforvaltning. I BBU City-Østerbro er vi ca. 100 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vores målgruppe er børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte efter Barnets Lov.

Funktionen som daginstitutionsrådgiver og familievejleder i En god Familiestart er forankret under Styrket Modtagelse, som derudover tæller vores socialrådgivere, der handler akut i sager hvor det er nødvendigt, samt husets administrative medarbejdere. I vil i alt være tre rådgivere, der er ansat i delte funktioner som daginstitutionsrådgivere og familievejledere. Desuden vil der være et tæt samarbejde med vores daginstitutionssocialrådgiver, der fungerer fuldtid i denne stilling.

En del af indsatsen En God Familiestart inkluderer også medarbejdere fra sundhedsplejen. Disse vil organisatorisk være under Børne- og Ungdomsforvaltningen, men I vil stadig være én samlet gruppe med en fælles tovholder.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er fast og på 37 timer ugentligt med opstart 1. juni eller tidligere, hvis muligt.

Ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. Ved ansættelse indhenter vi udvidet straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Anna Savel, på 2331 1175.

Søg via linket senest søndag den 21. april 2024
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 24. april.

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dk

Københavns Ejendomme og Indkøb