Oversigt

Børneteamet og Ungeteamet i Myndighed børn og unge – er det noget for dig? Så tjek dette stillingsopslag!

Der er en fast stilling i vores Børneteam på 37 timer/ugen og den ønskes besat pr. 1. juli 2024, eller hurtigst muligt.

Der er en fast stilling i vores Ungeteam på 37 timer/ugen og den ønskes besat pr. 1. juli 2024, eller hurtigst muligt.

Der er et barselsvikariat i vores Ungeteam på 37 timer/ugen og den ønskes besat pr. 1. september 2024.

Myndighed er en afdeling, som er forankret under forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed. Myndighedsområdet består af Børneteamet, Ungeteamet og Handicapteamet. Til afdelingen er knyttet en administration, socialfaglige konsulenter, en kontraktforhandler, afdelingsleder og teamledere.

I Børneteamet og Ungeteamet vil din kerneopgave være afklaring og understøttelse af børn og familiers behov for særlig støtte, oftest på baggrund af underretninger eller ansøgninger og henvendelser fra forældrene. Vi arbejder primært inden for Barnets Lov, hvor vi afdækker familiers behov for indsatser, primært via screening og afdækning med inddragelse af barnet, familien og samarbejdspartnere. I Børneteamet og Ungeteamet har du din egen sagstamme samt indgår i et rul omkring at dække dagvagten. I Børneteamet arbejder vi med børn og unge i alderen 0 – 13 år og i Ungeteamet arbejder vi med børn og unge i alderen 13 – 23 år.

I Børn og Familier, Myndighed arbejder vi hele tiden med at anvende kommunikation som et fagligt og relationelt redskab, både i vores dialog med borgerne og samarbejdspartnere, men også som et internt kollegialt redskab i hverdagen.

Vi synes selv, at vi er ret gode til mange ting, men vi har altid for øje, at vi kan blive endnu bedre. Vi lykkedes med mange ting, men erfarer også ofte, at sammen lærer og udvikler vi os mest. Vi lægger vægt på at være nysgerrige på hinandens perspektiver på sagerne ved vores sparring-/bevillingsmøder og generelt udvikle os i det daglige ved at stille spørgsmål og vidensdele vores erfaringer med hinanden. 

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler.
 • har erfaring med myndighedsarbejdet, herunder at udrede og foretage socialfaglige vurderinger samt træffe og skrive myndighedsafgørelser.
 • er opmærksom på egen kommunikation ift. borgerne, kollegaerne og samarbejdspartnere.
 • samarbejder om og tager medansvar for en anerkendende kultur samt et godt arbejdsmiljø.
 • har en systemisk og struktureret tilgang til arbejdet.
 • kan arbejde i en foranderlig hverdag.

Vi tilbyder:

 • en grundig introduktion og mentorordning.
 • et udviklende, meningsfuldt og udfordrende arbejde.
 • selvstændighed og kompetence i opgaveløsningen.
 • gode muligheder for faglig sparring og supervision.
 • en fleksibel arbejdsdag, hvor du tilrettelægger egen kalender.
 • mulighed for hjemmearbejdsdage.
 • et team og en teamleder, der kan understøtte dig i de komplekse opgaver, så du udvikler dig og ikke står alene med det svære.

Arbejdsstedet er primært Jyllandsgade 36-38, Sønderborg med enkelte dage i vores satellit i Havnbjerg. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Ansøgning sendes elektronisk og skal være os i hænde senest den 26. maj 2024 kl. 12.00.

Afholdelse af samtaler forventes at blive onsdag den 29. maj 2024.

Er du nysgerrig på stillingerne eller ønsker du en uddybet beskrivelse af arbejdsopgaverne, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte teamleder Christine Quast på mobil 26 77 79 46 eller på [email protected].

Ved tilbud om ansættelse indhentes referencer samt børne- og straffeattest.

Rådhuset Sønderborg