Oversigt

Børnehaven Bjerget er en §32 institution for 23 børn i alderen 0-6 år med betydelige og varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner. Børnene er fordelt på fire stuer. Pt. rummer den ene af stuerne børn inden for autisme spekteret. De resterende grupper rummer primært børn med fysiske og kognitive udfordringer.

Terapeutgruppen består af en ergoterapeut samt to fysioterapeuter. Udover tæt samarbejde med denne gruppe indgår fysioterapeuten i et tæt tværfagligt samarbejde med Bjergets pædagoger, forældre samt eksterne samarbejdspartnere.
Stillingen er på 10 timer ugentligt og til besættelse hurtigst muligt.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads med en høj grad af tværfagligt samarbejde
 • Engagerede og kvalificerede kollegaer
 • 23 dejlige børn med forskellige udfordringer
 • Stor indflydelse på eget arbejde
 • Plads til nytænkning i opgaveløsningerne
 • Alsidige arbejdsdage

Vi forventer at du :

 • Er uddannet fysioterapeut og fagligt velfunderet.
 • Er stabil og nærværende og glad for børn.
 • Er god til at arbejde selvstændigt og til at strukturere en til tider travl hverdag.
 • Har mod på at vælge, indstille og anvende diverse hjælpemidler til børnene.
 • Kan og vil reflektere over egen og kollegers praksis.
 • Er fleksibel, omstillingsparat og klar til en hverdag med mange forskellige opgaver.
 • Kan indgå i tæt samarbejde med terapeuter, pædagoger og forældre.
 • Er god til at formidle til forskellige målgrupper, både mundtligt og skriftligt

Ansøgningsfrist er d. 22/4-24, kl. 12.

Løn efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Ved spørgsmål kan Leder Britt Hansen kontaktes på 2917 5064.

Rådhuset - Skole og Børn