OversigtVil du gerne være en del at et udviklingsorienteret døgntilbud med høj faglig kvalitet?

Sætter du pris på at arbejde med voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne?

Har du interesse i at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i tæt samarbejde med pædagoger, ergoterapeut og fysioterapeut med det mål at sikre borgerens trivsel?

Hvis ja – prøv og læs videre og ring til os.

Vi glæder os til samarbejdet med måske DIG.


 

Om stillingen

Vi søger en social- og sundhedsassistent

Stillingen er på 30 – 34 timer i ugen og med skiftende arbejdstider.

Tiltrædelse efter aftale og gerne d. 1.7.2024

Med din faglige indsats og erfaring skal du være medvirkende til, via tilpas støtte at give borgerne et struktureret og så selvstændigt liv som muligt i samarbejde med kolleger

aktivitetstilbuddet samt pårørende.

Vi arbejder primært med afsæt i neuropædagogik, KRAP, sanseintegration, LA2, ASK    (Alternativ Supplerende Kommunikation)

På Postens Vej er der en blandet målgruppe, der dog har til fælles, at der er brug for en høj grad af struktur i hverdagen.

Arbejdet kalder på kompetencer og erfaring med relations dannelse, som grundlag for at få den gode kontakt med borgerne.

Borgerens forskellige funktionsniveauer giver unikke udviklings- og læringsmuligheder for dig som medskaber af tilbuddet på Postens Vej.

Borgernes funktionsniveau er fra 3 mdr. til ca. 10 år.

Du vil i høj grad komme til at få erfaring med den gode implementering af praksis, så borgerne har en velfungerende hverdag.

Når vi løser mere komplekse opgaver er der mulighed for inddragelse fra VISO eller Kompetencecenteret med supervision, sparring, rådgivning.

 

Vi forventer af dig

 

 • At du tænker helhedsorienteret omkring borgeren og kan indgå i et professionelt samarbejde, både internt og eksternt.
 • At du trives i at undervise/ oplære kollegaer i medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige opgaver omkring borgerne
 • At du tænker personlig pleje og den relation man har i disse situationer har stor betydning for et velbefindende liv.
 • At du kan være igangsættende, men i høj grad også at kunne få fulgt op og afsluttet.
 • At du er kompetent i skriftlig dokumentation og kan arbejde med opfølgning, udvikling og evaluering af borgernes indsatsmål/delmål.
 • At du prioriterer samarbejdet med dine kollegaer – at du er med til at spille hinanden gode.

 

Vi tilbyder

 

 • At du bliver en del af en stor organisation med tværfagligt samarbejde hvor der er gode udviklingsmuligheder.
 • En anerkendende og positiv indstilling til den enkelte borger og hinanden. Det skal være sjovt at være både beboer og personale på Postensvej.
 • At der arbejdes ud fra tanken om, at alle borgere kan udvikle sig via tilpas støtte og guidning.
 • Fokus på etik i det daglige arbejde, og en tydelig defineret kerneopgave, hvor fokus er, at den enkelte borger er ”Herre i eget Hus- og har et liv i læring”, hvor selvbestemmelse spiller en vigtig rolle.
 • Dine kollegaer spiller dig god i opgaven med borgerne.
 • Vi har fokus på at vi er ansat til både at være faglige og indgå i et professionelt samarbejde.
 • Tværfagligt kollegaskab.
 • Grundig introduktion forløb, fordi vi vægter et godt arbejdsmiljø.

 

Ansøgningsfrist

6.5.2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og stillingsopslaget tages ned, når der er truffet aftale om ansættelse.

Du skal forvente at blive præsenteret for en kort case i forbindelse med samtalen.

Vi indhenter offentlig straffeattest.

 

Flere oplysninger

Vi viser dig gerne vores huse og skønne omgivelser, så du kan få et indtryk af vores arbejdsplads og en indsigt i vores faglighed og samarbejde om borgernes behov

Kontakt Afdelingsleder Elsebeth Petersen på mobil 24 88 15 13

Se også:Mærk Meningen – Voksen Handicap

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning.
Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Rådhuset Vejle