Oversigt

Afløsere søges til vores borgere i Roskilde Kommune, som er i rehabiliteringsforløb på vores rehabiliteringsafdeling. Vi søger dig som læser til sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og Social- og sundshjælper som gerne vil tage ekstra vagter. Der er rig mulighed for at du kan blive tilknyttet vores dygtige team.

Her har du mulighed for at tjene lidt ekstra og indgå i en tværfaglig indsats med fokus på meningsfulde forløb hvor borgeren er i centrum. Din fornemmeste opgave bliver at rehabilitere, pleje, guide og støtte borgerne på vores rehabiliterende døgnafsnit, så de kan klare sig bedst muligt efter ophold på sygehuset.

Vi kan tilbyde en stilling med:

 • Fokus på høj faglig kvalitet og udvikling
 • Et velfungerende og energisk godt tværfagligt samarbejde
 • Vagter hvor du oplever succes og resultater med borgeren i centrum

Vi søger dig som:

 • Har plejeerfaring og kan se værdien i dette
 • Har gode relations kompetencer.
 • Er faglig nysgerrig og løsningsorienteret.
 • Er god til at sætte borgeren i centrum
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt i eget hjem eller på vores rehabiliteringsafdeling

Vi forventer:

 • At du arbejder ud fra et helhedssyn og altid med en rehabiliterende tilgang
 • At du indgår aktivt i borgernes rehabiliteringsforløb
 • At du har fokus på borgeren og dennes pårørende.
 • At du er ansvarlig og engageret i dit fag
 • At du kan arbejde målrettet
 • At du har IT kompetencer på brugerniveau

Som afløser i vores team kan vi fx tilbyde:

 • En tilkaldefunktion hvor du kan byde ind på vagter
 • Afløser i både dag-, aften- og nattevagter

Du har indflydelse i din egen vagtplanlægning via vores digitale vagtplan

Lidt om Akutpleje og Rehabilitering: 
Rehabiliteringsafdeling har 20 pladser, hvoraf cirka 15 af pladserne er til almene borgerforløb og cirka 5 neurologiske borgerforløb. Akutpleje og Rehabilitering Roskilde har også et udekørende tværfagligt team (HTSH-teamet), samt et sygeplejeteam som er vores Akutteam. Vi er både på Rehabiliteringsafdelingen og i HTSH en tværfaglig gruppe som består af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, en farmakonom og en diætist. Vi vægter det gode samarbejde med hinanden.

I Akutpleje og Rehabilitering er vi fagligt ambitiøse og arbejder målrettet for at hjælpe borgerne bedst muligt videre. Vi har en stærk kultur for læring og sparring samt for den gode dialog med tværfaglig koordinering og vi lægger stor vægt på vores samarbejde med Akutteamet, Vi er stolte af vores arbejde og de resultater vi skaber sammen med borgerne.

Vi holder til på første sal i det nybyggede Plejecenter Hyrdehøj i dejlige lyse lokaler, med flot udsigt til Hyrdehøj.

Er det noget for dig – og har du spørgsmål?
Så skriv eller ring gerne til vores afdelingsleder.

Arbejdstid & Ansættelse:
Du bestemmer selv hvilke vagter du tager i samarbejde med vores vagtplanlægger, alt efter hvilke vagter der er til rådighed.
Vi har dagvagter, særligt i weekenden: kl. 7.30-15, aftenvagter kl.15-23 og nattevagter kl. 23-7.
Vi kan tilbyde vagter på vores Rehabiliteringsafdeling.
Vi kan også tilbyde dig faste weekendvagter.
Som afløser med faste vagter bliver du månedslønnet. Hvor imod som tilkaldevikar er man ansat på timeløn.

Kontaktoplysninger til vores afdelingsleder:
Afdelingsleder Rehabiliteringsafdelingen og Akutteamet
Eva Juhl
Tlf: 3053 2208
Mail: [email protected] 

Ansøgningsfrist 11. maj 2024 kl. 23.00

Løn efter gældende overenskomst. Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Rådhuset - Skole og Børn