Oversigt

Vil du bidrage til et stærkt samarbejde inden for en højt specialiseret indsats? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske udfordringer og gøre en forskel i deres hverdag? Så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en sygeplejerske til team 2, som arbejder med mennesker med personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. På nuværende tidspunkt er borgergruppen sammensat af fortrinsvis yngre voksne.

Sønderparken er et højtspecialiseret botilbud med døgndækning. Tilbuddet retter sig mod mennesker, som på grund af svær psykisk sygdom ikke kan tage vare på deres eget liv i en periode. Sønderparkens tilbud er recoveryorienteret og arbejder ud fra en psykosocial rehabiliterende tilgang til borgerne. Målet er, at borgerne opnår livskvalitet via mestring af eget liv og aktiv deltagelse i samfundet.

Samarbejdet med borgeren består bl.a. i at yde miljøterapeutisk støtte, der kan understøtte en hverdag præget af struktur og forudsigelighed. Med udgangspunkt i relationsdannelse og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi (NAU) samarbejder vi med borgeren om at understøtte deres personlig recovery-proces. Samarbejdet med borgeren er centreret om støtte til det liv, borgeren finder meningsfuldt. Vi arbejder med komplekse borgerforløb med mange samarbejdspartnere, hvor vi har fokus på at samle trådene og holde overblikket sammen med borgeren. Det er centralt for vores arbejde, at vi er troværdige, kan arbejde struktureret og tænke fleksibelt.

Vi tilbyder dig:

 • En spændende arbejdsplads i udvikling.
 • Grundig introduktion, hvor du bliver klædt på til at arbejde med vores borgere gennem løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for området.
 • Tid til refleksion, faglig vejledning og supervision.
 • Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer.
 • Mulighed for indflydelse på egen vagtplan.

Vi søger en kollega, der:

 • Har dokumenteret erfaring med psykiatri og gerne med målgruppen.
 • Er indstillet på at varetage basale sundhedsfaglige indsatser samt ved behov indgå i personlige plejeopgaver.
 • Kan dokumentere på et fagligt højt niveau.
 • Har mod til at arbejde med sig selv og forholde sig undersøgende og nysgerrigt til egne reaktioner i relation til mennesker med psykisk lidelse.
 • Møder borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt, nysgerrighed og ligeværd.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt inden for den miljøterapeutiske ramme.
 • Har kørekort til personbil og er villig til at benytte dette i arbejdet.

Om Sønderparken: 
Sønderparken er et højt specialiseret botilbud med døgndækning. På Sønderparken støtter vi vores borgere i at bo, leve sundt, opbygge netværk og i at deltage i aktiviteter, træning, undervisning eller i arbejdspraktik. For at opnå den bedst mulige psykosociale rehabilitering foretager Sønderparken en højt specialiseret afdækning af nye borgeres grundlæggende vanskeligheder, funktionsniveau og behov. Vi udbyder dels døgntilbud dels dagtilbud med aktivitet og samvær. Desuden udbyder vi psykosocial træning. 

På Sønderparken tilbyder vi rehabiliterende indsatser inden for målgrupper som skizofreni, personlighedsforstyrrelser, angst og depression, selvskadende adfærd mm.

Sønderparken – Specialområde Socialpsykiatri Voksne (rm.dk)

Ansøgning og ansættelse: 
Stillingen er som udgangspunkt fuldtid, men den kan tilpasses den rette kandidat. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst. Ved ansættelses indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk.

Stillingen er betinget af gyldigt autorisationsbevis. 

Ansøgning med bilag sendes via linket senest d. 21. maj 2024. Ansættelsessamtaler afholdes d. 29. og 30. maj 2024. Tiltrædelse er d. 1. juli 2024. 
Der kan være borgerdeltagelse i ansættelsesforløbet.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte teamfacilitator Chresta S. Larsen på tlf.: 91 17 77 80 eller afdelingsleder Ann S. Spoorendonk på tlf.: 23 60 67 02

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg