Oversigt

Har du lyst til at arbejde med varierende og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger og samtidig være med til at genstarte og videreudvikle den udekørende akutfunktion? Så er muligheden her.

Om os

Den udekørende Akutfunktion er aktuelt organiseret i de to udekørende sygeplejeteams. En nylig besluttet omorganisering medfører, at den udekørende Akutfunktion fremadrettet skal varetages i samme team som inkluderer Akutpladser og Midlertidige boliger. Det primært for at skabe en større sammenhæng i akutområdet og dernæst med de bedste forudsætninger for at leve op til de nationale ’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner’, som du kan læse mere om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Om teamet

Midlertidigt har vi til huse i Blomsterparken i Rødby, men skal som en konsekvens af den politisk vedtaget Plejeboligstrategi flytte permanent til Stokkemarke inden for få år. Vi har aktuelt 5 Akutpladser og 11 Midlertidige boliger. Løbende udvider vi antallet af Midlertidige boliger – for at slutte på 19 i alt.

Teamet har ansat en bred vifte af fagligheder: sygeplejersker, SSA/SSH, farmakonom og servicemedarbejdere og derudover fast tilknyttede ergo- og fysioterapeuter fra Team Træning. Teamet har både sygeplejestuderende og SSA-elever.

Vi søger en sygeplejerske, der:

 • har en diplommodul i akutsygepleje eller besidder anden relevant efteruddannelse/erfaring.
 • bestrider bred klinisk erfaring, således at du kan varetage klinisk lederskab og kvalitetsudvikling i praksis.
 • kan navigere i uforudsigelige og komplekse borgerforløb – samt sub akutte og akutte situationer.
 • kan varetage diverse instrumentelle indsatser.
 • kan samarbejde med praktiserende læge, det regionale sundhedsvæsen samt internt på tværs af sektorer i Lolland Kommune.
 • tror på at fællesskaber, dialog og smil er vigtige elementer i et godt arbejdsmiljø.
 • er klar til vagtdækning, nuværende i dagvagt. Det kan siden hen udvides til at gælde aften også.
 • ser sig selv som en del af teamets samlede drift, der primært for denne stilling omhandler den udekørende akutfunktion og dernæst Akutpladser og Midlertidige boliger.

Vi tilbyder:

 • generelt og individuelt introduktionsprogram på ca. 3-4 uger – alt efter dit behov.
 • helhedsorienteret kompleks sygepleje, der kalder på din sygeplejefaglige erfaring og beslutningskompetence.
 • en meget variereret og selvstændig arbejdsdag.
 • en god kollegagruppe, der vægter faglighed, godt humør og relationer.
 • mulighed for vedvarende kompetence- og kvalitetsudvikling.
 • stor indflydelse på egen arbejdsdag.
 • … og bestemt en hel del mere.

Løn og ansættelsesvilkår                 

Der medfølger mange rettigheder og fordele ved at være ansat i det offentlige, som fx overenskomstforhandlet løn, gode pensionsordninger, 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse, barsel med løn, 2 årlige omsorgsdage pr. barn under 7 år og overenskomstbestemte seniordage. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med DSR.

Kørekort er en nødvendighed.

Yderligere information

Job- og personprofil er vedhæftet. Du er velkommen til at kontakte teamleder Karina Rasmussen på tlf. 51 83 79 83 for yderligere information. 

Ansøgningsproces

Ansøgningsfrist er mandag den 21. april 2024. Samtaler afholdes onsdag den 24. april 2024 – dog vil der løbende blive afholdt ansættelsessamtaler i takt med, at der indkommer ansøgninger. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 

Lolland Kommune Administrationsbygningen Maribo