Oversigt

Vil du være en del af et stærkt team, som er med til at skabe en værdifuld hverdag for vore borgere, som har behov for sygepleje? Vil du have en hverdag, hvor du i samspil med fantastiske og kompetente kollegaer, kan gøre en stor forskel for borgere, som bor i eget hjem samt deres pårørende? Så læs mere herunder.

Som en del af Sygeplejen, bliver en af dine vigtigste opgaver at yde professionel, helhedsorienteret sygepleje i borgerens hjem.

Din typiske hverdag hos os, vil bestå af selvstændig planlægning af egne arbejdsopgaver, teamsamarbejde med dine nærmeste kollegaer, selvstændige besøg hos borgere i eget hjem, dialog og faglig sparring med dine kollegaer, med plejedistrikterne, praktiserende læge og sygehus. Ydermere vejledning til sygeplejestuderende samt udviklende opgaver og faglig dokumentation.

Du bliver en del af en enhed, bestående af sygeplejeklinikker, sygeplejeteams (dagvagt, aften- og nattevagtsteam), specialister samt et vejlederteam og hvor alle teams består af fagligt dygtige og skønne kollegaer. Vi er ansat sygeplejersker og assistenter og samtidig indgår du i det store fællesskab i hele Sygeplejen i Haderslev Kommune.  Vi er ligeledes en enhed, som er under en spændende omorganisering og indenfor nærtstående fremtid, bliver en del af tværfaglige teams.

Arbejdstiden for dig er gennemsnitlig 37 timer pr. uge og med primært dagvagter   samt weekendvagt hver 4. weekend. Der er mulighed for individuelt tilpasset timetal 

Du får:

 • ansvar og mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • et arbejde, der indeholder sygeplejefaglig koordinering sammen med borgere og dine øvrige samarbejdspartnere (ex. Plejedistrikter, Visitation, Rehabiliteringscenteret, E-distrikt, praktiserende læger, sygehuse etc.)
 • kollegial og ledelsesmæssig sparring
 • en arbejdsplads med høj trivsel og fokus på social kapital
 • i samråd med vores kliniske vejleder, skal du være medansvarlig for sygeplejestuderendes praktikforløb
 • en arbejdsplads, hvor den faglige dokumentation prioriteres, fordi vi ønsker god sygeplejefaglig kvalitet og høj patientsikkerhed
 • en arbejdsplads som arbejder hen mod etablering af tværfaglige teams
 • individuelt tilrettelagt introduktion understøttet af dine erfarne kollegaer
 • dygtige, sjove, glade og kompetente kollegaer, med høj faglighed, stort engagement og gode grin.

Vi er sikre på, du:

 • synes borgerne er dine allervigtigste medspillere
 • prioriterer at samarbejde med borgerne, ud fra borgerens behov og dine sygeplejefaglige viden og kompetencer
 • har et bredt sygeplejefagligt kompetencefelt og kan arbejde både forebyggende, rehabiliterende samt handle på akutte opståede hændelser og kompleksiteter
 • er god til tværfagligt samarbejde, har et godt overblik og fleksibel i forhold til at hjælpe dine kollegaer
 • trives med- og anvender det kliniske lederskab
 • har forståelse for vigtigheden af dokumentationens betydning for patientsikkerheden
 • har forståelse for anvendelse af de velfærdsteknologiske muligheder i din opgaveløsning
 • kan lytte og er let at inspirere til at tage medejerskab for opgaver, forandring og udvikling
 • kan lide et godt grin sammen med dine kollegaer og leder
 • har kørekort.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Tiltrædelse pr. 1. juni 2024 (gerne før hvis muligt)

Få mere at vide hos distriktsleder Anette Ebbesen på telefon 29 33 92 67.  

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 24. april 2024 kl. 12.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 29. april 2024. 

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.

Rådhuset Haderslev