OversigtHar du fagligt fokus på at sætte dig i borgerens sted, forstå deres perspektiv og ønsker/drømme?

Vil du gerne være en del af et udviklingsorienteret døgntilbud med en høj faglig kvalitet? 

Er du motiveret af, at arbejde med voksne med nedsat psykisk- og fysisk funktions-evne i samarbejde med andre faggrupper?
Kan du bruge dine kompetencer til at sikre borgerens trivsel, hvor borgerne får foldet deres ressourcer ud?

På Postens vej er der flerfagligheder bestående af pædagoger, omsorgsmedhjælpere, SSA, SSH, ergoterapeuter og fysioterapeut. Du vil blive den første sygeplejerske på Postens Vej og trives med flerfaglighed.

Vi har brug for dig, som er nysgerrig på at arbejde med betydningsfulde relationer, sanseintegration, hverdagens og de nære aktiviteter på baggrund af borgerrettet kommunikation med fokus på borgerens egne mål, hvor du tilpasser arousel til den enkelte.

 

Om stillingen

Vi søger en sygeplejerske

Stillingen er på 30 – 37 timer i ugen og med skiftende arbejdstider.

Tiltrædelse 1.8.24 eller efter aftale.

Med din faglige indsats, skal du medvirke til, at give borgerne et selvstændigt live med betydningsfulde relationer og meningsfuld hverdag i samarbejde med dine kolleger, dagtilbud og pårørende.

 

Om os

Postens vejs kerneopgave er
Herre i eget hus med et liv i læring
.

Vi arbejder ud fra at faglighed og samarbejde er hinandens forudsætninger og et nødvendigt fundament for at borgerne kommer til at lykkedes i deres liv.

Borgerne har forskellige behov udviklingsalderen er fra få mdr. og til ca. 10 år, det betyder et stort spænd i behovene fra guidning og til at nogle borgere skal have fysisk hjælp i alle situationer i løbet af dagen.

Der kan opstå udfordrende adfærd. Vi bakker som kolleger altid hinanden op, når hverdagen kan blive udfordrende for borgerne.

Vi arbejder med afsæt i LA2 med fokus på forebyggelse af udfordrende adfærd og vi har gode erfaringer med det forebyggende arbejde.

Når der skal løses komplekse opgaver, har vi solid erfaring med inddragelse fra VISO, og supervision / sparring fra Kompetence Center Velfærd.

 

Forventninger

 • Skabe meningsfuld hverdag for borgerne med særlig opmærksomhed på det relationelle.
 • Udvikle individuelt og tilpassede tilbud i samarbejde med den sundhedsfaglige indsats, der tager hensyn og i et samarbejde med borgeren om enkeltes behov og ønsker.
 • Styrke kvaliteten og sikre patientsikkerheden samt samarbejde med kolleger og andre fagpersoner om borgerne.
 • Støtte, guide, vejlede borgerne i deres daglige liv, herunder personlig pleje og praktiske opgaver og hvor nogle borgere har brug for fysisk hjælp.
 • Bidrage til et positivt miljø, hvor alle borgere føler sig velkomne og værdsatte.

 

Kvalifikationer

 • Har dansk autorisation som sygeplejerske
 • Er motiveret af at indgå i tværfagligt samarbejde og nysgerrig på andres synspunkter.
 • Er fortrolig med brugen af IT og nexus samt i arbejde og dokumenterer via FSIII
 • Fleksibel og ansvarlig, med en positiv og løsningsorienteret tilgang til arbejdet.

 

Vi tilbyder

 • Samarbejde / vidensdeling med sygeplejerske på tværs af centre i handicap.
 • Et spændende og meningsfuldt job, hvor du vil have mulighed for at gøre en stor forskel i borgerens liv
 • Et dynamisk og engageret team af kolleger, der udvikler og øver sig sammen på at arbejde med afsæt i KRAP, LA2, sanseintegration, og neuropædagogik.
 • I 2024 etableres der et undervisningsforløb med neuropædagogik på Postens vej.
 • Vi er i gang med at få etableret viden om Alternativ Supplerende Kommumikation ASK. Du vil få mulighed for at trække på fagligt intern Fagfaciliator i ASK

Med din faglige indsats og erfaring skal du være medvirkende til, via tilpas støtte at give borgerne et struktureret og så selvstændigt liv som muligt i samarbejde med kolleger aktivitetstilbuddet samt pårørende.

Vi arbejder primært med afsæt i neuropædagogik, KRAP, sanseintegration, LA2, ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation)

 

Ansøgningsfrist

27.5.2024

Ansættelsessamtaler holdes løbende – så hold dig ikke tilbage.

Du kan forvente at blive præsenteret for en kort case i forbindelse med samtalen.

Vi indhenter offentlig straffeattest i fm. ansættelse

 

Flere oplysninger

Vi viser dig gerne vores huse og skønne omgivelser, så du kan få et indtryk af vores arbejdsplads. Og en indsigt i vores faglighed og samarbejde om borgerens behov.

Kontakt Jette Sparvath afdelingsleder mobil 20 34 70 99 mail
[email protected]
.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning.
Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Rådhuset Vejle