Oversigt

Har du en stærk sygeplejefaglig profil, og motiveres du af at arbejde med børn og unge med særlige behov?

Så er det dig, vi søger til en deltidsstilling som sygeplejerske i Skovsneglen, som er en del af Skovhusene under Center for Børn med Handicap.

Lige nu søger vi dygtige sygeplejersker på ca. 12 timer om ugen. Du er muligvis i gang med at videreuddanne dig og søger et studiejob, ønsker supplerende timer eller søger et fleksjob. Eller måske har du har lyst til at supplere dit pensionistliv med et seniorjob? Her får du et meningsfuldt job, hvor du er med til at give børn mulighed for nye venskaber og oplevelser i deres hverdag – som ofte kun består af hjem og skole.

Hør her, hvorfor sygeplejerske Kristina er glad for at arbejde på Skovsneglen:

 • Her får du et indgående kendskab til børnene, og du lærer dem rigtigt godt at kende, da du ser dem hver uge
 • Du bliver en vigtig ressource for forældrene med henblik på at sparre omkring deres barn
 • Du er med til at give forældrene og familierne et vigtigt pusterum

Din faglighed et meget værdsat
Klik her, og hør om Helles hverdag som sygeplejerske i Skovhusene: Helle, Skovhusene (kk.dk)

Et godt børneliv i et tværfagligt miljø
Skovsneglens målgruppe er børn og unge med forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt forskellige diagnoser bl.a. indenfor neurologi. Børn og unge på Skovsneglen er typisk i aflastning 90 døgn om året. I praksis betyder dette, at hvert barn er på Skovsneglen en fast dag om ugen og en weekend hver 4. uge.

På Skovsneglen lægger vi vægt på, at børn og forældre er trygge og har en god oplevelse under opholdet hos os. Vi har et tæt og godt samarbejde med forældrene og de dagtilbud, børnene/de unge benytter. Vi lægger desuden vægt på at have et højt fagligt niveau, så personalet i videst muligt omfang kan støtte barnet/den unge i at udvikle deres kompetencer socialt, emotionelt og praktisk.

Sundhedsfaglig vidensperson
Sammen med kolleger og ledelser er din opgave at sikre, at de tilknyttede børn og unge støttes i forhold til deres sundhedsfaglige behov og mål. Det betyder, at du skal have et helhedsorienteret blik og løbende sparre med det pædagogiske personale i forhold til at skabe det bedst mulige pædagogiske og sundhedsfaglige tilbud til børn og unge. Derudover vejleder du pædagogisk personale – særligt omkring børnenes respiratoriske udfordringer.

Stillingen indebærer både plejeopgaver og specifikke sygeplejefaglige opgaver, der kan knytte sig an til nogle bestemte børn. Udover arbejdet med børnene skal du sammen med dine kollegaer også tage dig af de daglige praktiske opgaver samt daglig dokumentation i vores fagsystem Domus.  

Vi forventer, at du:

 • er uddannet sygeplejerske
 • har erfaring med pleje af respiratorisk dårlige borgere/patienter eller indstillet på at lære det
 • har erfaring med medicin, sonder, sugning, CPAP og hostemaskine
 • har gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt og kan tage ansvar for sygeplejefaglige opgaver af både udførende, vejledende og udviklende karakter
 • har erfaring med dokumentation og FMK
 • er indstillet på at indgå i plejen af den resterende børnegruppe

Vi tilbyder:

 • en fagligt kvalificeret og engageret medarbejdergruppe, der brænder for at give børn og unge et godt børne- og ungdomsliv med fokus på trivsel, livskvalitet og selvstændighed
 • en arbejdsplads, som prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der er præget af åbenhed og respekt
 • en velfungerende medarbejdergruppe, der består af pædagoger, medhjælpere og sygeplejersker med spredning i både alder og køn
 • mulighed for at sætte dit eget præg på den sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang til børn og unge
 • en sjov, udfordrende og spændende arbejdsplads med et godt socialt sammenhold

En del af et stærkt sundhedsfagligt fællesskab
Da du vil blive en af de få sygeplejersker på Skovsneglen, forventer vi, at du kan stå solidt i din faglighed i et fællesskab af pædagoger.

For at sikre din løbende sundhedsfaglige sparring bliver du en del af et stærkt sygeplejefagligt fællesskab i Center for Børn med Handicap.

Praktisk
Vi søger flere sygeplejersker til deltidsstillinger. Ansættelsen er som udgangspunkt 12 timer ugentligt. Vagterne er placeret tirsdage samt hver 4. weekend – primært aften eller nat. Der kan også være mulighed for 12 timers vagter og dagvagter.

Skriv gerne i ansøgningen, hvad du er interesseret i, da vi er åbne overfor at imødekomme dine ønsker.

Du har mulighed for at parkere gratis, og vi ligger tæt på offentlig transport.

Ved ansættelse indhenter vi referencer samt børne- og straffeattest. 

Stillingerne er til besættelse snarest. Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst og Ny Løn.

Mere information
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Afdelingsleder Anne Sandager på 3066 7113.

Sygeplejerske Kristina Nørholm på 2491 2165.

Søg via linket senest søndag den 12. maj 2024
Vi afholder samtaler løbende.

Københavns Ejendomme og Indkøb