Oversigt

Har du lyst til at være en del af et udviklende team, der går professionelt til opgaveløsningen og som vægter, at vores personlige egenskaber og kompetencer er i spil?

Du skal have en bachelor og/eller kandidat i audiologopædi eller diplom i logopædi. 

I Det rådgivende team arbejder vi samskabende i forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor barnets trivsel, læring og udvikling er i centrum. 

Vi arbejder i høj grad konsultativt med vejledning, rådgivning og sparring, samt direkte med barnet i tale/høreundervisning. Derudover arbejdes der med testning, observationer og udarbejdelse af rapporter som et led i de forebyggende og foregribende indsatser.

Vi er et udviklingsorienteret team, der er optaget af at understøtte omgivelsernes møde med børn og unge i udsatte positioner.

 • Sammen med skoleområdet deltager vi i et 3-årigt kompetenceudviklingsforløb omkring pædagogiske fællesskaber (PLF), hvor vi i arbejdet som et professionelt læringsfællesskab og kvalificerer den pædagogiske praksis.
 • Samtidig har vi fokus på at skabe udvikling af mangfoldige læringsmiljøer, så børn og unge møder læringsmiljøer, hvor de oplever, at de er i privilegerede positioner. 

Som tale-høre-sprogkonsulent i Det rådgivende team, indgår vi i mange samarbejdsrelationer, og opgaverne er mangfoldige og spændende. Kollegial sparring og videndeling er en integreret del af vores hverdag, og vi værner om tværfagligheder.

Organisatorisk er Det rådgivende team opdelt i tre distrikter, med hvert sit tværfaglige team, bestående af psykologer/psykologiske konsulenter, familiekoordinatorer, pædagogiske konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, tale-høre-sprogkonsulenter samt en afdelingsleder.

Vi søger en kollega, der:

 • kan yde rådgivning og vejledning til forældre, skoler og daginstitutioner med henblik på at fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i læringsmiljøet
 • er optaget af at bidrage til en nuanceret forståelse af barnets ressourcer og behov samt understøtte det pædagogiske læringsmiljø omkring barnet
 • har særlig interesse for og indsigt i småbørnsområdet fra 0 til 6 år, her under dagplejen og hjemmepassede børn
 • har en bred og generel viden om sprogproblematikker som høre- stemme og artikulationsvanskeligheder samt viden om flersprogethed
 • har viden om eller ønsker at opnå kendskab til diagnosers betydning for barnets tale- og sproglige udvikling
 • er optaget af at inddrage barnets familie og netværk i helhedsorienterede løsninger
 • kan gennemføre relevant testning af sprog og tale samt formidle resultaterne til en praksisnær kontekst
 • kan formidle din fagfaglige viden til eksterne – og interne samarbejdspartnere samt holde overblik over komplekse sagsforløb
 • kan tilrettelægge og udføre kortere undervisningsforløb med børn, unge og deres familier.

Vi kan tilbyde: 

 • Et spændende og alsidigt job i en udviklingsorienteret organisation med et godt socialt miljø.
 • Fagligt dygtige, kompetente og engagerede kolleger, der vægter refleksion, videndeling et godt arbejdsklima og tværfagligt samarbejde højt.
 • Fleksible forhold og en arbejdsplads med fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø. En udfordrende hverdag med alsidige opgaver indenfor hele Børne- og familieområdet.

Ansættelsesforhold
Længerevarende barselsvikariat på 32 timer med evt. mulighed for flere timer, som ønskes besat fra den 15. august 2024. Der er tale om en tidsbegrænset stilling. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Du ansættes ved Haderslev Kommune.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen eller brug for at vide mere, er du meget velkommen til at ringe til afdelingsledere:

 • Cathrina Aaes Sørensen på telefon 40 23 58 90, RT-syd 
 • Annelie Gehrke på telefon 23 84 74 06, RT-vest 

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 17. juni 2024 kl. 12.

Samtaler gennemføres mandag den 24. juni 2024.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.

Rådhuset Haderslev