Oversigt

To pædagoger til det særlige dagtilbud De Fire Birke

Hvem er vi?
Det særlige dagtilbud De Fire Birke er et specialpædagogisk dagtilbud (§32) normeret til 51 børn. Målgruppen er børn i alderen nul til seks år med varige generelle eller vidtgående udviklingsforstyrrelser, herunder primært autismespektrumsforstyrrelse, ADHD m.m.

Målgrupperne er forskellige på stuerne. Vi søger pædagoger til en stue med børn med autisme og børn med forsinket psykomotorisk udvikling. Man er dog ansat i huset, og skal kunne hjælpe i det team man indgår i.

De Fire Birke ligger på Rymarksvej, 2900 Hellerup – mellem Hellerup og Ryparken Station. Institutionens åbningstid er kl. 07.15-16.15 på alle hverdage.

Personalegruppen rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter samt gårdmand, køkken og rengøringspersonale.

Vores kerneopgave er
Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre.

Vi tager udgangspunkt i en målrettet tværfaglig indsats ud fra det enkelte barns specifikke behov og nærmeste udviklingszone.

De Fire Birke er en del af Specialklyngen i Københavns Kommune. Specialklyngen består af i alt syv særlige dagtilbud for børn i alderen nul til seks år. Institutionerne ligger rundt om i Københavns Kommune.

Vi forventer og giver plads til, at alle i klyngen søger medindflydelse og tager medansvar.

Jobprofil
Vi søger pædagoger, der kan rumme og tackle de udfordringer, hverdagen byder på, med en anerkendende tilgang. Vi arbejder med sårbare og sensitive børn, der har vidt forskellige funktionsnedsættelser, og vi har en særlig og målrettet opmærksomhed på forældresamarbejde og den tværfaglige indsats.

Institutionen rummer en mangfoldig børnegruppe, hvor du kan gøre en forskel i børnenes liv og blive motiveret af det sjove og spændende i dagligdagen.

Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i det enkelte barn og omfatter

 • Totalkommunikation, herunder bl.a. Boardmaker, Tegn til Tale
 • En struktureret hverdag
 • Udeliv, kreative og motoriske udfoldelser
 • Low arousal

Vi arbejder systematisk med udgangspunkt i
Københavns Kommunes pejlemærker og trivselsvurderinger (TOPI), og skal om et år arbejde efter den styrkede læreplan, statusrapporter og handleplaner.

Vi søger dig, der

 • har interesse for det specialpædagogiske arbejde
 • fremstår som en tydelig og anerkendende voksen, som kan skabe et roligt miljø omkring børnene
 • er pædagogisk reflekterende og kan formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk
 • er fleksibel i forhold til arbejdsfællesskabet, hvor vi har fokus på at skabe en udviklende og god arbejdsdag for alle med åben og omsorgsfuld kommunikation
 • er loyal og imødekommende i samarbejdet med forældre, kolleger og ledelsesteam
 • tager del i det særlige forældresamarbejde, da mange forældre ikke har deres daglige gang i institutionen
 • kan deltage i aftenmøder – herunder personalemøder en gang om måneden til kl. 20.00

Hvad kan vi tilbyde dig?
En arbejdsplads, der har fokus på:

 • Arbejdsfællesskaber – vi arbejder blandt andet i små og store teams og har stor fokus på medinddragelse
 • En positiv og anerkendende feedback kultur
 • Høj faglighed og mulighed for at komme på kursus gennem Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • At skabe rammer for det gode børneliv
 • Metodefrihed
 • Tværprofessionelt samarbejde med terapeuter, høretale konsulenter og psykologer
 • Teamsupervision og sagssupervision
 • En tydelig og synlig ledelse

Desuden kan vi tilbyde

 • Forberedelsestid hver uge
 • God normering
 • At du bliver primærpædagog for minimum to børn
 • Pædagogiske udviklingsdage
 • Socialt fællesskab med flere arrangementer
 • Introforløb i opstarten af din ansættelse
 • En retfærdig tilgang til alle med stor fleksibilitet i arbejdsskema, dagligdag og frihed

Vi har et dejligt hus med en mangfoldig personalegruppe. Vi er beliggende tæt på skov og vand. Vi har store udearealer med gode legepladser, el-ladcykler, ugentlig svømmetur, mulighed for at tage på ture til ZOO, Den Blå Planet el.lign. Derudover har du mulighed for selv at tilrettelægge meget af hverdagen med udgangspunktet i børnenes behov.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattest.

Vi har åbent alle årets hverdage på nær helligdage. Du bliver ansat i Indre By/Østerbro Specialklyngen.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt med opstart 1. juni 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte pædagogisk leder Mie Møller på 2382 7374.

Besøg De Fire Birkes hjemmeside: https://defirebirke-kk.aula.dk

Samtaler afholdes tirsdag den 30. april eller løbende.

Søg via linket senest torsdag den 25. april 2024 

Københavns Ejendomme og Indkøb