Oversigt


Hvis du søger spændende muligheder i et professionelt læringsfælleskab, så læs her !!

 

Om jobbet

10. klasse UngdomsCenter Vejle søger pr. 1. august 2024 en fastansat lærer på fuld tid.

Den aktuelle stilling er til vores Ungehold, som er Vejle kommunes modtageklasse for sent ankomne unge. Vores Ungehold er for elever med mange forskellige nationaliteter.

Vi efterspørger en lærer der har undervisningserfaring/linjefag i DSA, meget gerne med kompetence til også at undervise i engelsk eller matematik. Har du en stærk relationsprofil samt erfaringer fra modtageklasser med unge som målgruppe er det en fordel.

Der er et team omkring Ungeholdende som i det daglige varetager alle funktioner omkring gruppen og som samarbejder med lærere fra andre dele af skolen om dette.

Som lærer på UCV indgår man i en kontaktlærerfunktion i forhold til en gruppe på ca. 15 elever.

Desuden skal man som en del af stillingen også kunne indgå i en temalinje inden for mindst en af temalinjerne:

Science & digital produktion, Kunst & design, Klar parat, Psykologi og samfund, Idræt, Musik & performance.

Vi efterspørger særligt kreative kompetencer, der kan bruges på vores linje
Kunst og design
.

 

Som lærer i 10. klasse på UngdomsCenter Vejle forventer vi, at du

  •  Er optaget af og velreflekteret omkring ungdom og uddannelse.
  •  Er relationskompetent og mestrer en anerkendende tilgang til de unge.
  •  Er idérig og innovativ i arbejdet med at skabe et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø for alle unge i 10. årgang.
  •  Kan indgå i et tæt læringsfællesskab omkring undervisningen og vejledningen af de unge.
  •  Er didaktisk velfunderet og optaget af at skabe deltagelsesmuligheder for alle unge.

Aktivt kan indgå i et professionelt læringsfællesskab på en spændende skole, der er under stadig udvikling.

 

Om os

Vejle Kommune har siden skoleåret 98/99 haft et samlet 10. klassecenter på Vestbygården, hvor undervisningen i et ungdomspædagogisk miljø har som formål, at de unge

  •  oplever faglig udvikling og fordybelse,
  •  bliver forberedte til og afklarede omkring valg af ungdomsuddannelse,
  •  oplever personlig vækst og udvikling.

I skoleåret 2024/2025 er vi ca. 200 elever og 30 lærere fordelt på 4 storgrupper, EUD10 og Ungehold. Læs mere på skolens hjemmeside ungdomscenter.vejle.dk

 

Vi tilbyder dig

Vores ambition i hverdagen er at skabe en skole, der er rammen omkring et meningsfuldt og udviklende ungdomsliv samt et meningsfuldt og udviklende lærerliv.

 

Ansættelsvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2024.

 

Ansøgningsfrist

Din ansøgning skal vi have senest 26. maj 2024. Vi forventer at ansættelsessamtalerne finder sted onsdag den 29. maj 2024.

 

Har du lyst til at vide mere?

Vil du vide mere så kontakt skoleleder Rasmus Ullerup på tlf. 2334 1103 eller viceskoleleder Jytte Jensen på tlf. 2034 9938.

 

Attester

Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning.
Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Rådhuset Vejle