Oversigt

Vil du arbejde indenfor det specialpædagogiske område med fokus på autisme og ADHD?
Ønsker du at gøre en forskel for nogle af de mest sårbare og udfordrede børnegrupper?
Ønsker du at arbejde helhedsorienteret med alle barnets kompetencer – personlige, sociale og faglige?
Ønsker du at være del af et dynamisk tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på udviklingen af vores fælles pædagogiske og didaktiske afsæt?
Vil du arbejde i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med fokus på de fælles løsninger?

Så velkommen til vores hverdag, der måske bliver din hverdag. Vi søger en lærer med specialpædagogisk erfaring og med linjefag i matematik og gerne undervisningskompetencer i enten madkundskab, fransk eller tysk.

Fælles nøgleord for den profil vi søger

 • Fokus på relationer og anerkendende børnesyn.
 • Ambitiøs ift. egen og fællesskabets pædagogiske praksis.
 • Personlig ansvarlighed – opsøgende, initiativrig og loyal.
 • Refleksiv teamplayer – at du kan indtænke og engagere din viden og kompetencer i fællesskabet.
 • Overskud og tålmodighed. 
 • Positiv og løsningsorienteret.
 • God til at skabe struktur og forudsigelighed.
 • God til at skabe inkluderende fællesskaber.
 • Kan indtænke bevægelse og kreative processer i læring.

Mere om stillingen – fag og klassetrin 
Vi søger en lærer med linjefag i matematik, gerne kombineret med undervisningskompetence i madkundskab, fransk eller tysk.

Stillingen er i overbygningen for elever på 7. klassetrin. Du kommer til at arbejde i et team omkring en basisgruppe, hvor størstedelen af dine timer læses. Udover teamsamarbejdet i basisgruppen indgår du i et storteamsamarbejde med en nabogruppe. Der kan evt. læses et mindre antal fagtimer i andre af specialklasserækkens basisgrupper og i forbindelse med holddeling på tværs af storteamet.

Hvem er vi?
Specialklasserækken på Lundehusskolen er et specialtilbud i Københavns Kommune for normaltbegavede børn med vanskeligheder indenfor autisme og ADHD. Vores målgruppe af børn og unge har typisk sociale og kommunikative udfordringer, opmærksomhedsproblematikker, sanseforstyrrelser, kravafvisende og konfliktskabende adfærd samt angstproblematikker. 

Lundehusskolen har nogle af Københavns absolut største og bedste udendørsarealer og skolen for nyligt undergået en helhedsrenovering, der betyder moderniserede læringsmiljøer inklusive en ny multihal. Vi er ca. 60 medarbejdere, der udgøres af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til at undervise og varetage fritidstilbud for vores ca. 90 børn, som dækker 0.-9. klassetrin. Du bliver med almenskolen en del af et større arbejdsfællesskab, der mødes fagligt og socialt. 

Vi arbejder ud fra en narrativ og anerkendende tilgang med fokus på børnenes kompetencer og deres oplevelser af at lykkes. Vi arbejder metodisk og systematisk med opbyggelsen af en fællespædagogisk kultur. 

I vores arbejde støtter vi børnene ved at fokusere på trygge og overskuelige læringsmiljøer, trivsel og personlig selvforståelse samt evnen til at kunne indgå i sociale relationer og fællesskaber. Til at støtte os i den målsætning har vi samarbejde med psykolog, ergoterapeut og logopæd, der fungerer som faglig support til de pædagogiske løsninger, vi skaber.  

Vi tror på, at:

 • læring hænger sammen med at børnene er i trivsel – og går hånd i hånd, når tingene lykkes
 • vores børn gør det allerbedste, de kan, ud fra de forudsætninger, de har – hver gang! 
 • vores opgave er at vise dem, at vi har tiltro til deres evner og derfor har forventninger til dem
 • de har betydning for fællesskabet og gør en forskel
 • vi skal lære dem at lære at lykkes selvstændigt

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst. Barselsvikariatet er på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. august 2024 eller hurtigst muligt efter aftale. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer. Du vil i forbindelse med din ansættelse deltage i et introforløb, der involverer introduktion til arbejdsfællesskabet og de mest grundlæggende tilgange i arbejdet.

Yderligere information
Vi opfordrer dig til at besøge vores hjemmeside og læse mere om, hvem vi er, og hvordan vi arbejder. Du kan læse om specialklasserækken og Lundehusskolen på skolens hjemmeside.
Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Michael Navi på 2036 2199 og KKFO-leder Pernille Gersbo Sølling på 2815 0619.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest fredag den 24. maj 2024
Vi holder ansættelsessamtalerne i uge 23 på Lundehusskolen, Lersø Park Allé. 

Københavns Ejendomme og Indkøb