Oversigt

Motiveres du af at gøre en forskel for og arbejde med udsatte børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser? Så vil vi gerne se en ansøgning fra dig. Vi søger medarbejdere med faglighed til vores specialiserede medarbejdergruppe på Ulfborghus.

Hvem er vi?
Ulfborghus er en del af Specialområde Børn og Unge (SBU), er beliggende i Ulfborg og har plads til 12 børn og unge i alderen 5 til og med 17 år. Alle med diagnose inden for autismespekteret eller autismelignende træk, kombineret med betydelige specifikke indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning. Derudover kendetegnes målgruppen igennem komorbiditet, hvor især ADHD-diagnosen er fremtrædende. Det er derfor en kompleks målgruppe, da behovet for struktur, forudsigelighed og genkendelighed er nødvendigt. Vi har desuden et specialpædagogisk undervisningstilbud (Intern skole) med op til 10 pladser.

SBUs, og dermed også Ulfborghus’, vision er, at være Danmarks førende tilbud til børn og unge. Med dig på holdet bliver vi endnu bedre til at sikre en faglig stærk tilgang og et stærkt tværprofessionelt samarbejde. Vi forventer, at du både kan arbejde med afsæt i en respektfuld, anerkendende og professionel tilgang. At du kan være med til at skabe den bedste dag for vores børn og unge gennem trygge og tillidsfulde relationer. Vi søger medarbejdere, der i samarbejde med vores øvrige tværfaglige team, bestående af pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejerske m.fl., kan være med til at udvikle den pædagogiske tilgang. Kan du se dig selv være med til, at give børn og unge i alderen 5-17-år den bedste dag med både sanser, følelser og et nervesystem i ro? Så er denne stilling noget for dig.

Om stillingerne:
Vi søger medarbejdere til fuldtidsstillinger med fleksibel arbejdstid. Det betyder, at du bliver ansat på en døgninstitution og dermed skal forvente, at dine primære timer foregår i eftermiddags- og aftentimerne, ligesom der er tale om weekendarbejde hver 2. weekend.

Som medarbejder på Ulfborghus har du, sammen med dine kollegaer, en vigtig rolle i forhold til at sikre, at vores børn og unge mødes med anerkendelse og fokus på udvikling ud fra det enkelte barn / unges ønsker og drømme. Du vil få mulighed for at bringe din faglighed som pædagog i spil og sætte dit præg på hverdagen.

Arbejdsopgaverne er meget alsidige og spænder fra at støtte børn og unge i alle dagligdagens gøremål. At medvirke ved mål- og udviklingsarbejde. Du vil varetage sundhedsfaglige opgaver med daglig hygiejne og svære psykosociale og sundhedsfaglige udfordringer. Du forventes også at deltage i almindelig daglig husførelse og rengøring.

Hvem er du?
Du har en uddannelse som pædagog el. lignede og meget gerne erfaring med målgruppen og kendskab til børn og unge området.

Kvaliteter, du gerne besidder:

 • Du evner at støtte børn og unge med komplekse sociale og psykiske udfordringer
 • Du er fagligt reflekterende i forhold til dig selv og din omsorg for barnet eller den unge
 • Du har et godt overblik, og din ro bunder i et godt kendskab til dig selv og din reaktion i stressede situationer
 • Du evner at sætte tydelige grænser på en rolig, anerkendende og respektfuld måde
 • Du har kendskab til at håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter
 • Du har gerne kendskab til Lov om Voksenansvar og evner at arbejde ud fra denne
 • Du har gode skriftlige færdigheder og arbejder målrettet med dokumentation, ligesom du forstår vigtigheden af dette

Vi tilbyder:

 • En afdeling med høj faglighed, fokus på udvikling og et tværfagligt samarbejde med stor erfaring om autisme og børn og unge
 • Personlig kompetenceudvikling af dig igennem uddannelse som tilbydes
 • En mentorordning og et højt kvalificeret introprogram med 7-10 følgevagter
 • Supervisionsforløb, løbende undervisning og opkvalificering
 • Engagerede kollegaer, som alle tager ejerskab i en afdeling med en god kultur, et godt arbejdsmiljø, trivsel og humor
 • En nærværende og synlig ledelse og en afdeling der vægter fleksibilitet og sikring af dit arbejds- og privatliv
 • Pædagogiske udfordringer på såvel et fagligt som personligt niveau

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem SL og Danske Regioner.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og gyldigt kørekort (B) ved ansættelse.

Er du nysgerrig og vil du høre mere om stillingerne kan du:

Du kan også kontakte tilbudsleder Charlotte Johannsen på telefon 2353 0933 eller afdelingsleder Betina Bagge Poulsen på telefon 2164 1156.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. august 2024.

Ansøgningsfristen er søndag den 9. juni 2024, og ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 18. juni 2024.

Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg