Oversigt

Vil du være med til at opbygge og udvikle et nyt og levende gymnasiemiljø på Europaskolen i København?
Vi søger undervisere til at undervise i timerester i musik (ca. 7% ansættelse), idræt (ca 32% ansættelse) og geografi (ca. 7% ansættelse).   

Undervisningssproget er dansk og engelsk, så engelsk skal mestres på et vist niveau. Engelsk er skolens generelle arbejdssprog.   

Hvis du er studerende på universitetet og er interesseret i undervisningsopgaven, kan du også godt søge – vi vil gerne være behjælpelige med at få undervisningsopgaven til at passe med evt. undervisning på universitetet/specialeskrivning.   

Om skolen  

 • Europaskolen København åbnede i 2014 og er fortsat under udvikling. Når skolen er fuldt indfaset i 2024, vil skolen have ca. 1.000 elever. Det er derfor vigtigt, at du har mod på at indgå i det fortsatte udviklingsarbejde af Europaskolen.   
 • Europaskolen er en offentlig, international skole under Københavns Kommune. Skolen er den første Europaskole i Danmark.   
 • Eleverne på ESCPH undervises efter europæiske læreplaner.   
 • Europaskolen er en akkrediteret skole under det internationalt anerkendte Europaskolesystem og tilbyder en europæisk uddannelse, som kombinerer Europaskolernes høje faglige niveau med danske pædagogiske principper.  
 • Elever på Europaskolerne afslutter deres skolegang med at tage en European Baccalaureate (den europæiske studentereksamen). Den europæiske studentereksamen (EB) giver adgang til alle europæiske universiteter på lige vilkår med nationale ansøgere. Europaskolens første studenter blev færdige i 2023.  
 • Et kerneelement i uddannelsen er sprog, og elever har undervisningen i geografi og historie på deres første fremmedsprog (engelsk/tysk/fransk).  

Du kan læse mere om uddannelsen på eursc.org og finde læreplanerne på escph.dk.   

Vi forventer, at du  

 • altid har fokus på elevernes høje læring og trivsel i henhold til skolens værdier  
 • er iderig og har lyst til at være med til at udvikle et nye gymnasium  
 • trives med at samarbejde med internationale kolleger om læring og udvikling  
 • er selvstændig og robust og kan navigere i en omskiftelig hverdag  
 • har de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer ift. at undervise i gymnasiet  

Den ideelle ansøger   

 • finder det naturligt at samarbejde med kolleger om læring og udvikling  
 • har international erfaring eller kendskab til andre skolesystemer  
 • har gode it-kompetencer  
 • har gode sprogkundskaber i engelsk, der er skolens generelle arbejdssprog kolleger og administrationsansatte imellem  
 • har undervisningserfaring, gerne fra gymnasiet, men det kan også være fra andre undervisningssammenhænge (pædagogikum er en fordel, men ikke et krav)  

Vi kan tilbyde  

 • fokus på høj faglighed og talentarbejde kombineret med støtte til de elever, der har brug for det
 • et levende og internationalt miljø, hvor du får mulighed for at bidrage til et spændende udviklingsprojekt, der kombinerer international uddannelse med dansk pædagogik og rammer   
 • en ny og moderne skolebygning, hvor der er gode faciliteter og rammer for læring  
 • mulighed for pædagogikum  

Ansættelsesforhold  
Tiltrædelse den 12. august 2024 eller hurtigst muligt derefter. Løn- og ansættelsesvilkår efter GL-overenskomst. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Yderligere oplysninger  
Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside www.escph.dk, og du er også velkommen til at kontakte director Julie Rørdam Thom på 5118 2556, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingerne.   

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest tirsdag den 30. april 2024

Københavns Ejendomme og Indkøb