Oversigt

Kan du se dig selv fordybet i leg på gulvet eller slippe dig selv løs på legepladsen sammen med børnene, og vil du vise naturlig omsorg og interesse for det enkelte barn, er det lige dig, vi leder efter.

Veddelev Børnehus er en integreret daginstitution med børn fra 0-6 år. Vi har to vuggestuegrupper, hvor de ældste er samlet på den ene stue. I børnehaven har vi to aldersintegreret stuer med børn fra 3-6 år.

Vi søger en pædagogmedhjælper til en fast stilling på mellem 32-37 timer og med start den 1. juni 2024. Som udgangspunkt er stillingen i vores børnehave, men som ansat i Veddelev Børnehus skal man være indstillet på at kunne være på andre stuer, hvis det ses som meningsfuldt ud fra et børneperspektiv og ud fra de faglige ressourcer i huset.

En vigtig del af Veddelev Børnehus’ fundament og kultur er, at vi arbejder tematiserede over hele året, med udgangspunkt i børnenes spor, hvor det kreative og fantasifulde udtryk samt processen er i højsæde. Der tages udgangspunkt i børnenes interesser og lege, og der bygges videre på dette i tematiserede forløb, der varer over en længere periode – oftest uden en fastlagt slutdato fra starten. De tematiserede forløb foregår både stuevis, afdelingsvis og fælles for hele huset.

I den pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i barnets perspektiv med fokus på nærværende voksne, der gennem relationer og leg skaber en tryg og omsorgsfuld hverdag for børnene. Veddelev Børnehus’ pædagogiske tilgang tager sit afsæt i ”Det nye Børnesyn”; at ”børn gør det godt, hvis de kan”. Vi tager dog udgangspunkt i, at ”mennesket gør det godt, hvis det kan”, da det er den tilgang, vi møder både børn, forældre og kollegaer med i det daglige.

Veddelev Børnehus ligger i landlige omgivelser, og vi vægter udelivet og nærmiljøet højt. Vi har en stor legeplads med plads til gemmelege, fodbold, fordybende og uforstyrrede lege, og med plads til at slippe fantasien løs. Vi går ofte ture ned til fjorden, besøger gederne og følger naturens gang over året.

Veddelev Børnehus rummer en helt særlig stemning, varme og sjæl samt en stabil og imødekommende personalegruppe. Du vil komme til at samarbejde med en personalegruppe, som har begge ben på jorden, har erfaring og er fagligt funderet i deres pædagogiske praksis.

I din ansøgning hører vi gerne dine tanker og refleksioner omkring:

  • Hvorfor det netop er arbejdet i en daginstitution, der optager dig og er interessant for dig.
  • Hvordan du kan se dig selv i en hverdag, hvor der både er struktureret og spontane aktiviteter, faste rutiner og samtidig tid til at følge børnenes spor og interesser.
  • Hvordan du tager ansvar, tænker og handler selvstændigt, men samtidig også samarbejder med den øvrige personalegruppe om den pædagogiske praksis.
  • Hvordan du møder og rummer børnenes følelser og hjælper børnene på vej, når de bøvler, oplever konflikter eller har brug for en ekstra hånd.
  • Hvordan du bruger dine kollegaer eller din leder, når du bliver usikker, nysgerrig eller har brug for hjælp.

Du er velkommen til at ringe og høre mere eller aftale et besøg. Den pædagogiske leder, Birgitte Pihl Mathiassen, kan kontaktes på tlf. 2347 1258 eller 4631 4955.

Læs mere om os på vores hjemmeside Veddelev Børnehus – Roskilde Kommune

Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. april. Der vil blive afholdt samtaler fredag den 26. april fra kl. 9.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest samt referencer, hvis vi peger på dig til stillingen.

Rådhuset - Skole og Børn