Oversigt

Er du god til en varierende arbejdsdag? Og har du lyst til at være en del af vores nattevagtsteam, hvor dine kompetencer, menneskeligt såvel som fagligt sættes i spil? Så er det måske dig, vi har brug for til distrikt nat.

Om Hjemme- og Sygeplejen, (HoS)

I HoS arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats.

I HoS arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. Vi er igang med en større organisationsændring, hvor vi sigter mod at arbejde i mindre tværfaglige teams, også om natten.

Dine opgaver

Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-hjælpere og –assistenter samt sygeplejersker.

Som nattevagt får du til opgave

 • at yde pleje og praktisk hjælp ud fra den rehabiliterende tanke
 • at observere borgerne i forhold til ændringer i trivsels- og sundhedstilstand samt dokumentere disse ændringer

Vi forventer, at du

 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
 • brænder for at arbejde med borgere i deres eget hjem og har respekt for borgere, pårørende og kolleger
 • er ansvarsbevidst og vægter professionel kvalitet og faglig indsats højt
 • er fleksibel, forandringsparat og med på nye ideer og tiltag
 • vil bidrage positivt til den nye tværfaglige organisation
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og har gerne flair for dokumentation
 • kan bruge digitale løsninger så som smartphones, tablet og computer

Vi kan tilbyde

 • en god introduktion til dine opgaver
 • en spændende, udfordrende og givende arbejdsdag
 • mulighed for til at sætte dine kompetencer i spil i hverdagen hos borgerne
 • supervision og sparring med de daglige kolleger, kvalitetsassistent, teamkoordinator og nærmeste leder
 • et godt arbejdsmiljø med fokus på en høj social kapital – tillid, retfærdighed og samarbejde – i en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening.

Stillingen er med ansættelse i nattevagt. Der er tale om fastansættelse.

Stillingen er på 37 timer, og fordelingen af timer aftales ved ansættelse.

Indmødested er Gråstenvej 1 i Felsted, 6200 Aabenraa.

Det er en forudsætning for stillingen, at du har kørekort.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Hvis du vil vide mere

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til distriktleder Karen Inger Refslund Andersen, telefon nr. 2119 9032 eller e-mail
[email protected]

Ansøgning

Send din ansøgning via linket senest den 27. maj 2024., vi holder løbende ansættelses samtaler. 

Vu gennemfører ansættelsessamtaler den 28. maj. 

 

I
Aabenraa Kommune
har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til
dig – og dem der eventuelt flytter med.

Aabenraa Kommune, Administrationen