Oversigt

Ønsker du at arbejde i et mindre hus i et plan, hvor vi har et højt arbejdsfællesskab og ugentlig afsat tid til planlægning og eller sparring med en kollega?

Så er Viftens vuggestue og børnehave måske lige noget for dig!

I børnehaven har vi vores Rumlepotte Globussen, som vil være din arbejdsplads hver 14. dag, hvor I kører ud i det blå med børnene. Vi har ca. 25 foretrukne destinationer. Du kan også få et stort kørekort til bussen, betalt af os.

Viften er for nylig gennemrenoveret, hvor der er skabt fleksible læringsrum med mange forskellige legezoner og rum i rummene. Vi gør dagligt klar til leg ved at opstille legezonerne inspirerende og indbydende lige til at tage i brug.

Vores særlige sanserum, kan man som barn vælge at have for sig selv ellers er rummet indrettet til stille leg. Vi har så at sige, mange muligheder for både inklusion og rum for barnet at kan trække sig.

Vi har udover et ugentligt stuemøde to ugentlige møder på tværs af stuerne, hvor vi i fællesskab reflekterer, kvalificerer og planlægger. På den måde sikrer vi et fælles udgangspunkt, så vi altid kan bistå hinanden. Ligesom vi har aktiviteter med børnene på tværs af stuerne.  

I marts 2024 startede vi op med fælles introduktion til Tryghedscirklen.

I praksis tager vi udgangspunkt i en balance mellem planlagte aktiviteter ud fra Sprogtrappen og opmærksomhed på børnenes behov og interesser i den konkrete situation.

Læring foregår i alle henseender og dermed over hele dagen, hvor vi er nærværende og aktivt deltagende sammen med børnene.

Vi positionerer os efter børnene, og er I vores interaktion med børnene bevidste om at appellere til børnenes refleksion og nysgerrighed, både via sprogets udvidelse og udvidelse af legens muligheder. Vi forsøger at skabe overgangene mellem aktiviteterne så glidende som overhovedet muligt og benytter også her udvalgte greb.  

Vores arbejde bygger i høj grad på samarbejde – både stuevis og på tværs af huset. En anerkendende tilgang til hinanden og børnene er alfa og omega, og er af stor betydning for den gode stemning der er i huset.

Om os
Viften er en integreret 0-6 års institution og en del af klynge G.

Vi har 36 vuggestuebørn fordelt på tre stuer og 40 børnehavebørn, hvoraf de 20 hver dag kører ud i det blå med vores Rumlepotte – Globussen. Børnene er på skift med bussen 14 dage ad gangen og derefter hjemme i Viften de næste 14 dage. Vi holder til i et etplanshus med direkte udgang til legepladsen fra alle stuer.

Viften åbner hver dag kl. 6.45 og lukker kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredage lukker vi kl. 16.00.

Klyngen består af seks enheder: en vuggestue og fem integrerede institutioner. Enhederne er beliggende i kvarteret omkring Holmbladsgade og Øresundsvej.

I klyngen har vi særlig fokus på sprog, vi øver os stadig i de syv sprogteknikker, og vi har valgt at bruge redskabet sprogtrappen for præcisering af børnenes nærmeste udviklingszone. Rum og læring samt arbejdsfællesskaber har været i fokus de sidste par år og har fået stor betydning for både vores og børnenes hverdag.

For fortsat at give børnene de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling, arbejder vi i klynge G på at kvalificere en tydelig og overskuelig struktur og systematik for dokumentation.

Forventninger
Vi lægger vægt på, at du er en person med gåpåmod, er ansvarlig og initiativrig.

At du ser positivt på hverdagen, møder dagen åbent og kan bevare arbejdsglæden – også når vi har travlt. Du skal være aktivt deltagende i hverdagen og tage medansvar for, at den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i klyngens og dermed Viftens værdier, samt hvad der i øvrigt er særlig fokus på. Du er bevidst om egen faglighed og dermed åben for udvikling og læring i samarbejde med dine kollegaer.

I Viften italesætter vi ofte vigtigheden af at bede hinanden om hjælp/råd og vejledning, sammen løfter vi oftest fagligheden lidt højere, end når vi står alene. Vores erfaring viser os, at jo mere vi inddrager hinanden i faglig refleksion og tør at stille nysgerrige spørgsmål, jo stærkere bliver også arbejdsfællesskabet, følelsen af tilhørsforhold og forpligtigelsen til at tage næste skridt som et fælles anliggende og ansvar til gavn for både børn og voksne.

Yderligere oplysninger
Stillingen i børnehaven er på 36 timer om ugen med tidligste mødetid kl. 8.00. I vuggestuen kan vi være fleksibele med timetallet.

Derudover har vi et barselsvikariat, som kan være enten i vuggestuen eller børnehaven.

Stillingerne ønskes besat pr. 3. juni eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst om Ny Løn.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Lone Pedersen på 33667156/28112018.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og eventuelt uddannelsesbevis.

Vi indhenter referencer samt straffe- og børneattest som led i ansættelsesprocessen.

Søg via linket senest søndag den 28. april 2024
Ansættelsessamtaler efter nærmere aftale.

 

 

Københavns Ejendomme og Indkøb