Oversigt

Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med omkring 230 børn og unge 

samt 170 medarbejdere. Vi har børn i dagbehandling, børn på et tidligt 

udviklingstrin, børn med udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 

Vi søger to pædagoger hurtigst muligt og senest 1. juni 2024 til vores afdeling Huset, som er for elever i 0-10. klasse på et tidligt udviklingstrin.

Du må meget gerne have erfaring inden for specialområdet.

Din opgave bliver, i et forpligtende tværprofessionelt samarbejde, at sikre at eleverne får udfoldet deres potentiale for personlig, faglig og social udvikling. Med nysgerrighed og ambitioner møder du børnene, hvor de er.

På Skolen ved Nordens Plads er vi forankrede i troen på, at børn gør det godt, når de kan. Vi arbejder med udgangspunkt i Low arousal, Mentalisering og visualiseret, struktureret pædagogik.

Vi forventer:  

  • at du har en specialpædagogisk faglig profil
  • at du er rolig og har en mentaliserende tilgang til dig selv, elever og kolleger 
  • at du er indstillet på at arbejde i team med lærere, pædagogmedhjælpere og øvrige pædagoger, hvor ligeværdighed i samarbejdet er et nøglebegreb 
  • at du kan inddrage eleverne, så der skabes mening samt understøtte elevernes selvstændighed og tro på sig selv 
  • at du har blik for at se og udvikle elevernes talenter.

Arbejdstiden ligger for alle medarbejdere mellem kl. 7:00 og 17:00. En gang om måneden er der personalemøde for alle skolens medarbejdere fra 17-19.

Vi tilbyder:

  • En stor og mangfoldig specialskole med højt til loftet.
  • Kolleger og en ledelse der brænder for vores børn og unges særlige talenter.
  • Et dejligt arbejdssted midt på Frederiksberg, hvor alle vil både hverdag og udvikling.

Skolens struktur er i løbende ændring, og medarbejderne er med-ledende, først og fremmest i kerneteamet, men også i faglige og pædagogiske grupperinger. Desuden har skolen vejledere ansat og alle samarbejder tæt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Ansøgningsfrist: den 25.4.2024, kl. 8.

Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning sendes elektronisk og ledsages af uddannelsespapirer, gerne elektronisk billede samt udtalelser fra tidligere ansættelser og andre relevante bilag. 

Løn og ansættelse i forhold til forhandlingsberettiget organisations overenskomst. Ved ansættelse i stillingen skal der indhentes almindelig straffeattest samt  børneattest. 

Skolen ved Nordens Plads 

Sofus Francks Vænge 32 

2000 Frederiksberg 

Tel: 3821 1000 

Konstitueret skoleleder Maike Raahauge

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.

Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Frederiksberg Kommune