Oversigt

Vi søger nu, 4 social eller sundhedsfaglige medarbejder til pædagogisk arbejde. 3 medarbejder som skal arbejde i et team omkring en specialpædagogiske opgave ved en borger, som har behov for særlig støtte, derudover 1 medarbejder som skal indgå i pædagogisk arbejde sammen med en flok engageret kollegaer. Stillingerne tilbydes som 37 timers stillinger, ønske om andet timetal kan imødekommes.

Stillingerne er klar til dig d. 1. August eller efter aftale.

Hvad er meningen?
For dig er den
, at få mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt sammen med dygtige kolleger i et tæt tværfagligt, teambaseret fællesskab omkring 20 meget forskellige beboere. Du gør en forskel, der har betydning for beboernes liv og livsudfoldelse, og du er med til at skabe et aktivt og selvstændigt hjemmeliv for den enkelte

For Flintholm er den, at få glæde af din særlige faglighed, dine gode ideer, og dit personlige input. Vi har brug for dig til at medskabe en arbejdsplads præget af arbejdsglæde, ejerskab, ansvarlighed og stolthed. Om du har lang eller kort erfaring, betyder ikke noget. Vi lærer alle sammen nyt og opnår nye erkendelser hver dag.

Hvem er vi?
Flintholm er en kommunal boform for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beliggende i Nordborg på Als.  

Beboerne på Flintholm har alle svær udviklingshæmning. Det betyder, at beboerne har brug for omfattende støtte i deres hverdag. Men beboerne er også alle sammen mennesker med individuelle ønsker til tilværelsen. De er på alle måder vidt forskellige med hver deres behov og forudsætninger. 

Aldersspredningen er stor. Nogle går på arbejde i beskyttet beskæftigelse, mens andre nyder en pensionisttilværelse.

Medarbejderne er lige så forskellige, både som personer og som fagpersoner. Det giver dig plads til både faglig og personlig udvikling. Alle er kendetegnede ved, at de vil noget med deres job, hvad enten de er pædagoger, social og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælpere, socialrådgiver, pædagogiske assistenter, omsorgs – og pædagogmedhjælpere eller ernæringsassistent. Vi forventer derfor også, at du er fagligt ambitiøs.

Oplever vi udfordringer på Flintholm?
Det gør vi dagligt, og vi påtager os dem med vilje og engagement. Vi vil skabe et af Danmarks bedste steder at bo og arbejde.

Det vigtige for os:
Beboerne på Flintholm skal opleve:

 • at være herre i eget hjem
 • at være værdifulde i kærlige relationer
 • at kunne mestre tilværelsens op og nedture
 • fysisk og psykisk velvære
 • at være inkluderede i samfund og menneskelige fællesskaber

Medarbejderne på Flintholm skal opleve:

 • en tilgang til arbejdet, hvor det er tilladt at prøve og fejle
 • at have medindflydelse på arbejdstidsplanlægning
 • et refleksivt miljø, hvor ideer og faglige overvejelser er i højsædet
 • at have stort ansvar med den nødvendige, støttende og anerkendende opfølgning
 • at lære og udvikle sig fagligt gennem hverdagsinnovation
 • tværfaglig respekt, nysgerrighed og videbegærlighed
 • at gøre en forskel hver dag
 • højt til loftet og højt humør

Beboernes familier og venner skal opleve:

 • venlighed
 • imødekommenhed
 • lydhørhed

Vil du være med?
Og er du indstillet på at have skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 06.30-23.00 samt arbejde hver 2.weekend?

Så send os en ansøgning. Den vil vi glæde os til at læse.

Vi holder åbent hus for interesserede kommende medarbejdere torsdag d. 30.5.2024 kl. 17.00 på Flintholmvej 4, 6430 Nordborg.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved afdelingsleder Michael Egeberg Jensen 27 90 01 61 / Anette Gyldenlev 27 90 02 51

Ansøgningsfrist: 10.6.2024

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25-26


Rådhuset Sønderborg